B 17F 42-3187 - Sea S of Langeland                                                     Updated: 17 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777161.htm Beadle R L S/Sgt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
u055010.htm Brown W F 2ndLt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 b310743 c055.htm Magleby - L
e777163.htm Collins S S S/Sgt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777159.htm Curtis R L 2ndLt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e667004.htm Gonzales J S S/Sgt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e667 e667.htm USA
o888197.htm Hale C L S/Sgt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 o888 o888.htm POW
e777162.htm Pyle H R S/Sgt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777160.htm Rosenberger W L T/Sgt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777158.htm Weldon L 2ndLt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e667003.htm Williams Q 2ndLt USAAF 410 p186.htm B17 423187 Bomb G Sea S of Langeland d130643 e667 e667.htm USA


"Under et bombetogt til Kiel den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet af tyske jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned.
Fra Langeland (her) så man ved 10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6 udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)
T/Sgt Louis L. Julliard og 2nd Lt Glenn W. McMurty fra
B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood fra B17 42-30118 og 2nd Lt Wilson F. Brown fra B17 42-3187 blev
alle begravet på Magleby Kirkegård, Langeland.

Fra B17 42-3187 blev 1 begravet i Magleby, Langeland, 6 har ingen kendt grav, 2 antages at være begravet i USA og 1 blev krigsfange.

Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.
B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen. 10 flyvere.

On a bombing raid to Kiel on 13 June 1943 American bombers were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a considerable number were
shot down. About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crashing into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

T/Sgt Louis L. Julliard and 2nd Lt Glenn W. McMurty from B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood from B17 42-30118 and 2nd Lt Wilson F. Brown from B17 42-3187
were all buried in Magleby Churchyard, Langeland.

1 airman from B17 42-3187 was buried in Magleby, Langeland, 6 have no known grave, 2 are believed to rest in the USA and 1 became a POW.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 4 BD, 8th Air Force. It took off from RAF Rougham - RAF Bury St Edmunds - USAAF Station 468. 10 airmen.