B 17F 42-30118                                                                                      Updated: 08 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777936.htm Brown R L S/Sgt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777937.htm Chambers K C T/Sgt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e667001.htm Cornett O W Capt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e667 e667.htm USA
e777938.htm Gay Jr. F C S/Sgt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777939.htm Hale R W S/Sgt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e556003.htm Hughes N T 1stLt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e556a e556a.htm Ardennes, B
e777940.htm Timko J J T/Sgt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777n e777n.htm NO - NET
e667008.htm Wisznoski J 1stLt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e667 e667.htm USA
u055009.htm Wood H C 2ndLt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 b120743 c055.htm Magleby - L
e667002.htm York D L S/Sgt USAAF 335 p184.htm B17 4230118 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e667 e667.htm USA


"Under et bombetogt til Kiel den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet af tyske jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned.
Fra Langeland (her) så man ved 10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6 udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)
T/Sgt Louis L. Julliard og 2nd Lt Glenn W. McMurty fra
B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood fra B17 42-30118 og 2nd Lt Wilson F. Brown fra B17 42-3187 blev alle begravet på Magleby Kirkegård, Langeland.

Fra B17 42-30118 blev 1 flyver begravet i Magleby, Langeland, mens 3 er begravet i USA og 1 i Belgien. 5 har ingen kendt grav (4 CAM - 1 NET). Mere i p184MACR.
Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.
B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen. 10 flyvere.

American bombers on a bombing raid to Kiel on 13 June 1943 were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a number were shot down.
About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crashing into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

T/Sgt Louis L. Julliard and 2nd Lt Glenn W. McMurty from B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood from B17 42-30118 and 2nd Lt Wilson F. Brown from B17 42-3187
were all buried in Magleby Churchyard, Langeland.

1 airman from B17 42-30118 was buried in Magleby, Langeland, while 3 rest in the USA, and 1 in Belgium.5 have no known grave (4 CAM - 1 NET).More in p184MACR.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 belonged to 335th Bomb Squadron, 95th Bombardment Group, 13th Combat Bombardment Wing, 3rd Bombardment Division, 8th Air Force, USAAF.
See 335 BS95th Bomb Group Horham * 95th Bomb Group (H) Memorials Foundation * Mission files. 10 airmen.