Wilson F. Brown                                     Updated:  26 JAN 2015

Airman: u055010.htm Surname: Brown Init: W F Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 410

P_link: p186.htm Plane: B17 42-3187 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Langeland.

Crash_d: d130643 Buried_d: b310743 C_link: c055.htm At_Next: Magleby - L

"Under et bombetogt til Kiel (her) den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet af tyske
jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned.
Fra Langeland (her) så man ved 10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6
udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)
T/Sgt Louis L. Julliard og 2nd Lt Glenn W. McMurty fra
B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood fra
B17 42-30118 og 2nd Lt Wilson F. Brown fra B17 42-3187 blev alle begravet på Magleby Kirkegård, Langeland.

2nd Lieutenant Wilson F. Brown var Co-Pilot. Han blev fundet inddrevet på kysten ved Fuglsbølle Sønderskov (omkring her) den 29. juli 1943.
Han blev begravet i Magleby den 31. juli 1943. Han blev hjemført 7. maj 1948 og er nu begravet i USA. Der er stadig et trækors med en metalplade for ham på
Magleby Kirkegård. Se kortet USAAF med alle amerikanske flyvere begravet i Danmark. Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han
begravet på en privat kirkegård i USA.


Fra B17 42-3187 blev 1 begravet i Magleby, Langeland, 6 har ingen kendt grav, 2 antages at være begravet i USA og 1 blev krigsfange.
Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On a bombing raid to Kiel (here) on 13 June 1943 American bombers were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a considerable number were
shot down. About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crash into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

T/Sgt Louis L. Julliard and 2nd Lt Glenn W. McMurty from B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood from B17 42-30118 and 2nd Lt Wilson F. Brown from B17 42-3187
were all buried in Magleby Churchyard, Langeland.

2nd Lieutenant Wilson F. Brown was the Co-Pilot. He was found drifted ashore on the coast at Fuglsbølle Sønderskov (about here)
on 29 July 1943. He was buried in Magleby on 31 July 1943. He was taken home on 7 May 1948 and now rests in the USA. There is still a wooden cross with a metal
plate in his memory in Magleby Churchyard. See USAAF.
His name is not in the ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 4 BD, 8th Air Force. It took off from RAF Rougham - RAF Bury St Edmunds - USAAF Station 468. 10 airmen.