B 17F 42-29675 - Langelandsbælt                                                        Updated: 17 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e556006.htm Adams W C 1stLt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 e556a e556a.htm Ardennes, B
e777230.htm Alojado S E T/Sgt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777229.htm Conklin L S/Sgt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e667013.htm Copeland V C 2ndLt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 e667 e667.htm USA
e777941.htm Jennings Jr. R M S/Sgt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
u096065.htm Lawton E A 2ndLt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 b170643 c096.htm Svinø
u096066.htm Lewis Jr. E R 2ndLt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 b280643 c096.htm Svinø
e667014.htm Locke F A Sgt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 e667 e667.htm USA
u096068.htm Myers E A S/Sgt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 b170743 c096.htm Svinø
u096067.htm Wilkinson R L T/Sgt USAAF 335 p185.htm B17 4229675 Bomb G Langelandsbælt d130643 b170643 c096.htm Svinø
         
Den 13. juni 1943 gik B17 42-29675 tabt (
måske omkring her) i forbindelse med et bombeangreb på Kiel. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"Den
13. juni 1943 angreb 60 B-17 fra USAAF ubådsanlæggene i Kiel. 16 B-17 fra 95. BG fløj forrest i formationen, der allerede blev angrebet under indflyvningen
til målet. Som sædvanlig angreb de tyske jagermaskiner især den forreste del af formationen, og inden denne havde passeret målet var 7-8 B-17 fra 95. BG gået
tabt. En B-17 ude af kontrol fløj ind i en anden, og kun 6 B-17 fra 95. BG nåede tilbage til basen, hvoraf en blev ødelagt under nødlanding.

På grund af de voldsomme kamphandlinger observerede ingen i området tabet af dette fly. Få dage efter drev ligene af fire besætningsmedlemmer i land på
sydkysten af Lolland, og tabet var hermed en realitet." (FT 86-89-14)

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.
B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen. 10 flyvere.

On 13 June 1943 B17 42-29675 was lost (maybe about here) in connection with a bombing raid on Kiel. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"On 13 June 1943 60 B-17s from the USAAF attacked the U-boat installations in Kiel. 16 B-17s from 95th BG flew at the front in the formation which had already 
been attacked on their way to the target. As usual the German fighters particularly attacked the front of the formation. Before it had passed the target 7-8 B-17s from
95th BG were lost. One B-17 out of control crashed into another, and only 6 B-17s from 95th BG made it back to base - and one of them was destroyed in a
forced landing.

Due to the violent battle nobody in the area observed this plane being lost. A few days later the bodies of 4 crew members were washed ashore on the south coast
of Lolland. Then the loss was a reality." (FT 86-89-14)

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 belonged to 335th Bomb Squadron, 95th Bombardment Group, 13th Combat Bombardment Wing, 3rd Bombardment Division, 8th Air Force, USAAF.
See 335 BS95th Bomb Group Horham * Mission files. It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153. 10 airmen.