B 17F 42-3286 - Kiel Bugt (Bay)                                                          Updated:  08 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777585.htm Broch C E S/Sgt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777586.htm Bruce C S S/Sgt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777581.htm Buller H S/Sgt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e777580.htm Cloar R D T/Sgt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777c e777c.htm NO - CAM
e556038.htm Johnson C D 2ndLt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e556a e556a.htm Ardennes, B
e777587.htm Richardson J A S/Sgt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e777n e777n.htm NO - NET
e556039.htm Sharpe B D 2ndLt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e556a e556a.htm Ardennes, B
e556040.htm Spellman G W T/Sgt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e556a e556a.htm Ardennes, B
e556041.htm Stone A V 1stLt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 e556a e556a.htm Ardennes, B
u096064.htm Walther C C 2ndLt USAAF 336 p183.htm B17 423286 Bomb G Kiel Bugt (Bay) d130643 b260743 c096.htm Svinø
         
Den 13. juni 1943 angreb 60 B-17 fra USAAF ubådsanlæggene i Kiel. 16 B-17 fra 95. BG fløj forrest i formationen, der allerede blev angrebet under indflyvningen
til målet. Som sædvanlig angreb de tyske jagermaskiner især den forreste del af formationen, og inden denne havde passeret målet var 7-8 B-17 fra 95. BG gået tabt.
En B-17 ude af kontrol fløj ind i en anden, og kun 6 B-17 fra 95. BG nåede tilbage til basen, hvoraf en blev ødelagt under nødlanding. Mere i p183MACR.

13. juni 1943 Østersøen nær Kiel  (her). Boeing B-17F, 42-3286 336 BS, 95 BO, 4 BW, 402 PCBW, Framlington, Suffolk (Kiel) 9 MIA og 1 KIA (Svinø)

Flyet blev ramt efter passage af målet, men ingen faldskærme blev observeret, inden flyet ramte vandet. Liget af co-piloten drev senere ind på nordkysten af Lolland.
(FT 86-89-15) B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On 13 June 1943 60 B-17s from the USAAF attacked the U-boat pens in Kiel. 16 B-17s from 95th BG flew at the front of the formation which was attacked on
the bombing run to the target. As usual the German fighters particularly attacked the front of the formation, and before it had passed the target 7-8 B-17s from 95th
BG were lost. More in p183MACR.

One B-17 out of control collided with another, and only 6 B-17s from 95th BG made it back to base - and one of them was destroyed in a forced landing.

13 June 1943 The Baltic Sea near Kiel (here). Boeing B-17F, 42-3286 336 BS, 95 BG, 4 BW, 402 PCBW, Framlington, Suffolk (Kiel) 9 MIA and 1 KIA (Svinø)

This plane was hit after it had flown over the target, but no parachutes were seen before the plane hit the water. Later the body of the Co-Pilot drifted ashore on the
north coast of Lolland. (FT 86-89-15) B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 336 BS, 95 BG95th Bomb Group Horham * 95th Bomb Group (H) Memorials Foundation * Mission files
It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153. 10 airmen.