John S. Gonzales                                                                                    Updated:  03 JAN 2012

Airman: e667004.htm Surname: Gonzales Init: J S Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 410

P_link: p186.htm Plane: B17 42-3187 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Langeland

Crash_d: d130643 Buried_d: e667 C_link: e667.htm At_Next: USA

"Under et bombetogt til Kiel (her) den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet af tyske jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned.
Fra Langeland (her) så man ved 10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6 udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)
T/Sgt Louis L. Julliard og 2nd Lt Glenn W. McMurty fra
B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood fra B17 42-30118 og 2nd Lt Wilson F. Brown fra B17 42-3187 blev alle begravet på Magleby Kirkegård, Langeland.

Staff Sergeant John S. Gonzales var Rear Gunner. Han antages at være begravet i USA. (Kilde: AOD)

Fra B17 42-3187 blev 1 begravet i Magleby, Langeland, 6 har ingen kendt grav, 2 antages at være begravet i USA og 1 blev krigsfange.
Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

On a bombing raid to Kiel (here) on 13 June 1943 American bombers were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a considerable number were shot down.
About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crash into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

T/Sgt Louis L. Julliard and 2nd Lt Glenn W. McMurty from B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood from B17 42-30118 and 2nd Lt Wilson F. Brown from B17 42-3187 were all buried in Magleby Churchyard, Langeland.

Staff Sergeant John S. Gonzales was the Rear Gunner. He is believed to rest in the USA. (Source: AOD)

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 410 BS, 94 BG, 4 CBW, 4 BD, 8th Air Force. It took off from RAF Rougham - RAF Bury St Edmunds - USAAF Station 468. 10 airmen.