HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  25 JAN 2017
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a *12+*12a*kz*13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Mindesten 2013 Foto: Henning Dam 5. maj 2013.
På en guidet tur med en bus med meget
interesserede deltagere læser en kvinde
ved Mustard Point  Brev fra Tulle efter opfordring fra Anders Straarup.

Det gør altid et stærkt indtryk.
 

Photo: Henning Dam 5 May 2013.
On a guided tour in a bus with very
interested participants a woman at
Mustard Point reads Letter from Tulle
after suggestion from Anders Straarup.

It always makes a strong impact.