HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  01 NOV 2016
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+ * 12a* 13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Aktion

"Hvidstengruppen i aktion på Mustard Point.
Ukendt fotograf. Fra Purhus Lokalarkiv.”  ???
Foto med tekst på informationstavle ved Mustard Point,
se flere links i Hvidstengruppen.  

Purhus Lokalarkiv havde billedet fra
Ulla Pedersen, som helt sikkert mener at genkende
sin far, den henrettede dyrlæge Albert Iversen med en
faldskærm i favnen.

Hun fik det for mange år siden fra Randers Amtsavis.

Som påpeget af Niels Gyrsting passer billedet helt
sammen med 5 fotos s. 192-193 i ”Gå til Modstand”
udgivet 1969 som det ene af 2 bind med fælles titel
DE SÅ DET SKE UNDER BESÆTTELSEN.

Billedserien er taget i dagslys en sommerdag
(ses på blomster og hegn), men kan det være
Hvidstengruppen?

Spørgsmålet er gået ud til Frihedsmuseets Venner
i håb om svar derfra.

 

       

 


"Svend Andersen, det sidste overlevende medlem af Hvidstengruppen, udtalte 3. januar 2013, at der blev IKKE filmet under nedkastningerne om natten.
Og et billede fra en våbenmodtagelse, det var jo guf for tyskerne, for så havde de et bevis på aktiviteten, og hvem det var, så det var et dundrende Nej. 
Næste spørgsmål fra Henning Dam, der tog initiativ til mindestenen rejst ved Mustard Point i 1997 af Frihedskampens Veteraner: Har I lavet opstillede
billeder i dagslys, til ære for fotografen? Et dundrende Nej, naturligvis. Det var afsted med varerne og agenterne så hurtigt som mulig uden at blive
opdaget, og lave noget så gak gak, som opstillede billeder dagen efter, det gider jeg ikke svare på. 

Om han kendte billedet, hvor Iversen læsser faldskærmen op på hestevognen. Svaret var - der blev IKKE brugt hestevogn til transporten.
Tilføjelse: Varerne blev altid modtaget på lyngheden og båret til Hald-Gassum vejen, hvor dyrlæge Albert Iversen ventede med bil eller
vognmand Anders Venning med ladvogn.

Jeg har gennemset Randers Amtsavis 1945 til 1975 omkring 4. maj og henrettelsesdatoen 29. juni uden at finde den. Serien kunne være fra
en rekonstruktion, måske fra en opvisning søndag den 24. juni 1945 på Eremitagesletten i Dyrehaven ved København med 100.000 tilskuere.
Dagbladet Information bragte intet om den.
Dines Bogø fandt intet i omtalen i Politiken og i BilledBladet, der kunne afkræfte eller bevise, at serien var herfra.

Niels Gyrsting nævnte, at der var opvisning flere steder i landet - og filmoptagelser.

Frihedsmuseets Venner har et meget stort kendskab til alt om begivenheder under besættelsen.

Hvor er billedserien fra? Hvem er på billederne? Hvem var fotografen? Hvornår blev billederne taget?

Svar kan skrives til Anders Straarup, straarup@linksbuketten.dk Karetmagervej 25, 8920 Randers NV.
En status for opklaringen vil blive givet i forbindelse med generalforsamlingen i Frihedsmuseets Venner." 
Se svar og flere spørgsmål.

Photo of "The Hvidsten Cell in Action at Mustard Point" ???  It took quite some time to prove that this is incorrect.