HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  25 JAN 2017
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+*12a*kz*13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Farver

Foto af Henning Dam 03 OKT 2015.
Henning Dam indtegnede detaljer. Gul plet viser vandhullet her (tættere på her) hvor containere blev druknet. Rød plet viser Mindesten Mustard Point her. Nogle
af nedkastningerne fandt sted i området mellem de to farvede pletter. Den blå markering viser træer, hvor der før var mark. Let at finde på andre kort og luftfotos.

Photo by Henning Dam 03 OCT 2015. Henning Dam marked details. The yellow ring shows the water hole here (closer here) where containers were drowned.
Red spot shows the Memorial Stone Mustard Point here. Some of the drops took place in the area between the two coloured spots. The blue line shows trees
in an area that previously was a field. Easy to find on other maps and photos.