HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  29 OKT 2016
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+* 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+ * 12a* 13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Marius og Gudrun  Foto fra
 Jørgen Røjel: Modstandsgruppen HVIDSTEN.
 Gudrun og Marius Fiil ved Hvidsten Kro
 fotograferet sidst i trediverne.
 Da Gestapo arresterede medlemmer af   
 Hvidstengruppen i marts 1944
 erklærede Gestapochefen:
 "Die Hausfrau kann hier bleiben."
 Hun drev kroen videre frem til sin død i 1972.
 Se hendes grav på Spentrup Kirkegård.

 Marius Fiils forældre var
 Niels Pedersen Fiil og Nicoline Pedersen.
 Bedsteforældre:
 Peder Nielsen Fiil og Maren Rasmusdatter
 (viet i Spentrup Præstegård, se mere i Havesalen)
 samt Peter Johansen og Ida Marie Johansen.
 Marius og Gudrun fik bl.a.
 Kirstine Fiil, kaldet Tulle, hvis barn kaldet Gulle
 blev mor til nuværende kromand,
 Søren Fiil Paetch, der sammen med Christina
 har drevet Hvidsten Kro siden 1999.

  Photo from
 Jørgen Røjel: Modstandsgruppen HVIDSTEN.
 
Gudrun and Marius Fiil at Hvidsten Kro
 in the late thirties.
 When the Gestapo arrested members of the
 Hvidsten Cell in March 1944 the leading Gestapo 
 officer stated,  "The lady of the house may stay."
 She was the innkeeper to her death in 1972.