HVIDSTEN                                                                                                                         Opdateret: 02 MAR 2020
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+ * 12a* 13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Hvidstengruppen gjorde en fremragende indsats med at modtage sprængstoffer og våben som en helt nødvendig forudsætning for sabotage mod den
tyske besættelselsesmagt. (Hovedtal i Gram, flyvere og nedkastningsoperationer.) Almindelige mennesker blev spurgt, om de ville være med i
arbejdet, og det kom til at koste 8 af dem livet og resten blev mærket for livstid. De viste vejen for andre, og efter henrettelserne 29. juni 1944 blev
Hitler meget vred over, at de 8 på den måde blev martyrer, så der blev omfattende uro i København. Der blev stop for henrettelser efter krigsrets-
domme helt frem til 21. februar 1945! I stedet blev fremtrædende danskere skudt som gengæld for danske aktioner. Jørgen Kieler nævner 15
dræbte frem til starten af 2. halvår 1944. Heraf var Kaj Munk den mest kendte. I resten af krigen var der 101 clearingmord og attentater, nævner
Jørgen Kieler i sin bog Hvorfor gjorde I det? Tal for Clearingmord er svære.

Godsejer Flemming Juncker fra Overgaard her ved Mariager Fjord arrangerede den første våbenmodtagelse i området ved Trinderup øst for
Mariager, og faldskærmsmanden Ole Geisler fastsatte målpunktet på Sem Hede til 900 m syd for Edderup Autoophug, kun 100 m syd for en
hedesø, hvor der senere blev fundet 2 tomme containere. Se våbennedkastning på Sem Hede. Et hold fra Randers stod for modtagelsen af
6 containere natten mellem 11. og 12. marts 1943. (Se Jørgen Hæstrup: Kontakt med England, kapitel 18 Hvidsten.) Om formiddagen var der
brug for en mand med en bil til at hente det modtagne til Randers. Læge Thorup Petersen ville gerne, men han fandt det uklogt at køre 18 km
uden for Randers, når han højst måtte køre 10 km, som han skriver i Danske Lægememoirer. Efter aftale besøgte han Marius Fiil sammen med
Ole Geisler. Da Marius Fiil og andre havde hentet sagerne til Hvidsten, fik Thorup Petersen dem videre til Randers - men det er en overdrivelse
at kalde det "Hvidstengruppens første modtagelse." Derpå samlede Marius Fiil gruppen, der gennemførte mindst 5 vellykkede modtagelser
omkring her ved Allestrupgård. 17/4+21/4+10/5+17/5+23/7 1943 samt 12/10+15/10 1943.Gruppen modtog 8 faldskærmsfolk og et ukendt
antal containere. 30? 31? 50? 17/4 Kaj Ronald Lund. 21/4 Preben Lok Lindblad. 10/5 Peter Carlsen, Poul Hansen. 17/5 Hans Robert Filip Johansen,
Jens Jacob Jensen, Vilfred Chr. Petersen. 23/7 Erik Boelskov. Der var ved flere lejligheder samarbejde med Hornsletgruppen. Se Hvidsten-bogliste.

Den 13. december 1943 blev agenterne Jacob og Bent arresteret i Aarhus. Efter hårde forhør røbede de stort set alt, hvad de vidste. Gestapo
begyndte at vise interesse for Hvidsten og omegn. 14 medlemmer af Hvidstengruppen blev arresteret i marts 1944. Kun 2 undgik arrestation.

Efter invasionen i Frankrig på D-dag 6. juni 1944 blussede sabotage og uro op i Danmark. Tyskerne ville dæmme op ved at henrette modstands-
folk fra Vestre Fængsel. Der blev henrettet 2 den 8., 2 den 12. og 8 den 23. juni - men uroen blev ved. Tyskerne mistede helt kontrollen, da
8 fra Hvidstengruppen var blevet henrettet og Folkestrejken brød ud! Se Kirstine Fiil Sørensen - Tulle - og hendes stærke brev. Se Gravene.
Se også Randers Amts Historiske Samfunds årbog 2010 s. 33-34 Dronningen i Hvidsten 75 år efter henrettelsen af 8 mænd fra Hvidstengruppen.

Før Hvidstengruppen var der henrettet 31 modstandsfolk efter krigsretsdomme. Den 9. august 1944 blev 11 modstandsfolk skudt "under
flugtforsøg" af frustrerede tyskere, der omgik forbuddet mod henrettelser. Se mindestenen ved Osted rejst her i 1947 sydvest for Roskilde.
Se Osted-massakren skete for 75 år siden bragt 9.august 2019 i Sjælland samt i dagblade i Roskilde, Køge og Ringsted samt
Frederiksborg Amts Avis og Nordvestnyt. Af Anders Straarup suppleret af Agnete Vistar.

I 1945 blev 62 modstandsfolk henrettet efter krigsretsdomme. Bogen DE SIDSTE TIMER nævner 112 henrettede i alt inklusive de 11 fra Osted.
Se dem sorteret på 9 måder. Se også Henrettelsen af 11 modstandsfolk med flere detaljer samlet af Dines Bogø. Et kort viser mindestenen.