HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  24 JUL 2019
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+ * 12a* 13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Hvidsten 15 Foto: Anders Straarup 24 FEB 2016.

Henrettelsespladsen i
Mindelunden i Ryvangen.
Se de originale pæle i Randers i 2019.
De blev brugt til de fleste af de
93 henrettelser af danskere i Ryvangen. Se
112 henrettede mænd, sorteret på 9 måder.
De 112 er inklusive de 11 navne fra
Massakren ved Osted - se Mindesten.


Disse 8 mænd fra Hvidstengruppen
blev skudt her 29 JUN 1944.
Se deres navne på Mindepladen.
Deres urner blev 16 JUL 1946 nedsat
i Mindelunden i Hvidsten.

Photo: Anders Straarup 24 FEB 2016.
The place of execution in
Ryvangen Memorial Park.
See the original poles in Randers in 2019.
They were used for most of the
93 executions of Danes in Ryvangen. See
112 executed men, sorted out in 9 ways.
The 112 include the 11 names from Osted.

These 8 men of the Hvidsten Cell
were shot here on 29 JUN 1944.
See
their names on the commemoration plaque. On 16 JUL 1945 their urns were interred in
the Memorial Garden in Hvidsten.