HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  01 NOV 2016
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+ * 12a* 13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Mindelunden 1946

Foto fra Henning Dam. Mindelunden i Hvidsten nok i 1946.
 

Photo from Henning Dam. The Memorial Grove in Hvidsten probably in 1946.
 

Mindelunden 2012

Foto: Henning Dam 1. september 2012.
Især filmen HVIDSTEN GRUPPEN gjorde Hvidstengruppen landskendt.
Helt enestående at sælge 765.000 biografbilletter til ca. 5.500.000 danskere.

Photo: Henning Dam 1 September 2012.
The film HVIDSTEN GRUPPEN made the Hvidsten Cell known in all of Denmark.
Outstanding of cinemas to sell 765,000 tickets to about 5,500,000 Danes!