HVIDSTEN                                                                                                                        Opdateret:  01 NOV 2016
1 * 1a * 1b * 2 * 3+ * 3a * 3b * 3c * 3d * 4+ * 4a * 5 * 6+ * 6a * 7 * 8 * 9 * 10+ * 10a * 10b * 10c * 11+ * 11a * 12+ * 12a* 13+ * 13a * 13b * 14 * 15 Gassum

INFO*Indhold*Oversigt*Sem H*Container+*Medlemmer+*Gudrun/Marius*Tulle/Gulle*Barner A*JG*Villy M*Mindelund+*Mustard Point+*Hede+*Aktion+Luft+Ryvangen

Villy Møller, født i 1931 på gården Hedely her ca. 2 km sydøst for vandhulletSem Hede, fortalte 20. august 1997 til elever på Havndal Skole:
“Under krigen så området her knapt sådan ud, som det gør nu. Der var lyng og atter lyng helt nede fra gården og hertil, og det fortsatte næsten
helt til Assens. Det var et stort lyngareal kun med nogle få enkelte egebuske - det var det eneste, der var.

Og her ved det her vandhul og her omkring, der skete den første nedkastning til Hvidstengruppen, som var her i nærheden - godt nok lidt langt fra
Hvidsten, men det var jo også derfor, så vidt jeg ved, den kun blev brugt en gang. Der var for langt herfra og til Hvidsten, hvor de skulle have fordelt
rundt fra. Hvor nedkastningerne lige direkte var, er ikke nemt at stedfæste, men efterladenskaberne blev droppet her ude i vandet. Det ved vi, fordi
min bror (han var 7 år ældre end mig) og nogle andre unge mennesker fandt, jeg tror det var 2 containere en eftermiddag de var herude. Det var i
hvert fald i påsken i april måned 1943. Min bror og hans kammerat slæbte en container med hjem til gården, hvor vi var fra, og de andre drenge, de
var ude fra Edderup, fra noget der hed Bakkely og en ejendom, der lå ved siden af, de slæbte en med hjem dertil - og det var såre godt alt sammen.

Så gik der et par måneder eller sådan noget. Jeg kan huske, det var den tid min far og mor var ved at luge gulerødder - så stod der en politibetjent
lige ved siden af. “Hedder du Villy?” spurgte han. “Ja, det gør jeg.” Så var det nogen fra Edderup - de kunne ikke tåle at se hinanden. Den ene af
dem var ham, der havde det her vandtrug her ude fra, og det kunne den anden ikke tåle. Han gik så hen og meldte det til politiet. “Han har noget der.”
Så skulle de jo lige have kigget det efter. Og så var det jo kommet frem, at min bror også havde noget. Så kom politiet ud og fandt det her.

Min far (Julius Møller) havde sat det op på loftet. Det stod ved siden af skorstenen, kan jeg huske, den her runde container. Det eneste der var
fremme, som politiet kunne se, var endestykket, og det brugte min mor. Hun kogte en gryde kartofler til grisene hver dag, og den passede lige
nøjagtigt ned i den, der lå derude, så det var det eneste, de fandt sådan lige umiddelbart, men dengang de først kom og skulle undersøge det, fik
de selvfølgelig det hele at se, og det blev jo så konfiskeret.

Min far var i Hadsund og blive forhørt der et par gange i løbet af ugen, og så fik han den besked, at så snart vi fandt noget af enten det ene eller det
andet, så skulle han aflevere det til politiet i Hadsund. Så hørte vi ikke mere til det. Tyskerne må åbenbart ikke have fået fat i det. Det må være
blevet inden for det danske. Havde tyskerne fået fat i det, havde det jo sikkert nok fået konsekvenser.

Kort tid før havde vi også, ja ikke direkte haft forbindelse med Fiil, kromanden fra Hvidsten, som kørte rundt herude i området og foregav at ville
købe gamle møbler. Der har vi så snakket om siden den tid - det var måske nok en del af det, men hovedsagen, det var at finde steder, hvor de
kunne komme og muligvis komme ind med noget af det, der blev smidt ned. Jeg kan huske, min far sagde bagefter, da han opdagede, hvad det var:
“Hvis han havde spurgt mig, om de måtte stille noget ind, så havde de fået lov til det,” men han kunne da godt se faren i det bagefter, men det
spekulerede vi jo ikke på dengang.”
Kronjyder har mere om Våbennedkastningen i Sem hede - bl.a. Villy K's historie om containere.

In English