Dudley Ronald McLeod                                                                            Updated: 21 JAN 2022

Airman: e777868.htm Surname: McLeod Init: D R Rank: F/Lt Service: RAAF Sqdn: 058

P_link: p469.htm Plane: HAL JP333 Operation: Anti ship Crash_site: The Skagerrak

Crash_d: d291144 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Flight Lieutenant Dudley Ronald McLeod, 28 år, var søn af Dougall og Isobel McLeod, gift med Joan McLeod, Hurstville, New South Wales, Australia.
Hans navn er på Panel 256 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

"29. november 1944 (kl 21.10). Skagerrak, NV for Hirtshals. Halifax GR. II, JP333 (BY-O).
58 Squadron, 18 Group, Coastal Command, Stornoway, Isle of Lewis. (Anti shipping patrol i Skagerrak/ Kattegat). 8 MIA.

Kl. 14.45 lettede JP333 fra Hebriderne, og kl. 19.25 meddelte piloten, F/Lt Dudley Ronald McLeod, over radioen, at han havde observeret et 4000 tons motorskib SØ
for Anholt. Kl. 20.20 meldte han, at skibet muligvis var ramt af to stk. 500 punds bomber. Derefter hørte man ikke mere til JP333. En tysk Ju88 fra I/ NJG3 opererede
via radarstationen »Schakal« ved Skagen, og en Halifax fra 502 Squadron blev angrebet af en tysk natjager NW for Hirtshals.
Kl. 21.10 styrtede et brændende fly ned i nordvestlig retning fra Hirtshals, og det er muligt, at dette fly var JP333." (FT 89-73-39)

Se Halifax Print * Halifax Mk III på YAM 2019 * folk bag en Halifax klar til en mission.
8 flyvere.

Flight Lieutenant Dudley Ronald McLeod, 28, was the son of Dougall and Isobel McLeod, and the husband of Joan McLeod, of Hurstville, New South Wales, Australia. He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 256, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
Virtual War Memorial Australia has this.

On 29 November 1944 HAL JP333 disappeared - possibly shot down over the Skagerrak about here at 21:10. (Danish) Aviation Historical Review writes:

"29 November 1944 (21.10 hours). The Skagerrak, NW of Hirtshals. Halifax GR. II, JP333 (BY-O).
58 Squadron, 18 Group, Coastal Command, Stornoway, Isle of Lewis. (Anti shipping patrol in the Skagerrak / the Kattegat). 8 MIA.

At 14:45 JP333 took off from the Hebrides, and at 19:25 Pilot, F/Lt Dudley Ronald McLeod reported over the radio that he had observed a 4,000 tons
motor ship SE of Anholt. At 20.20 hours he reported that the ship had possibly been hit by two 500 lbs bombs. After that no more was heard from JP333. A German
Ju88 from I/NJG3 operated via the radar station "Schakal" at Skagen, and a Halifax from 502 Squadron was attacked by a German night fighter NW of Hirtshals.
At 21:10 a plane crashed, burning, in a direction north west of Hirtshals, and that plane might be JP333".  (FT 89-73-39)

See No. 58 Squadron RAF - Wikipedia * RAF Coastal Command. This Halifax from No. 18 Group RAF took off from RAF Stornoway. Halifax Print * Halifax painting
Robin Hudson of RAFA Stornoway sent details of airmen from HAL JP333 * HAL JP302 * HAL JP173 * HAL PN402 * HAL JP299.
Also HAL HX224 * HAL JP336 * HAL HR686 and HAL JP330 took off from RAF Stornoway. See Lost Airmen from RAF Stornoway.  8 airmen.