Lawrence Stanley Tucker                                                                   Updated: 15 JAN 2022

Airman: e777192.htm Surname: Tucker Init: L S Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 138

P_link: p392r.htm Plane: STI LK279 Operation: Drop in DK Crash_site: Lillebælt

Crash_d: d100245 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Den 10. februar 1945 styrtede STI LK279 ned i Lillebælt ved Flækøjet omkring her. Det nåede ikke at kaste forsyninger ved modtagepladsen "Niels".

”Natten til den 10. februar 1945 stod  man på 7 fynske modtagepladser klar til at signalere til allierede våbenfly. Ved 22-tiden satte det imidlertid ind med dårligt vejr,
hvorfor ingen af flyene nåede frem til de ventende fynboer." (FAF) De andre 6 fly returnerede, men
STI LK279 kom ikke tilbage.

Se Google Map p392r Stirling LK279 og den lange version. Se også Poul Erik Pedersen om Short Stirling NF-L LK279 og meget andet.

R. J. Ball, W. M. Haragan, G. E. Mercer, G. C. Toes og L. S. Tucker har ingen kendt grav.

Flight Sergeant Lawrence Stanley Tucker, 22 år, var søn af Garnet Ludwig Tucker og Eleanor Rose Tucker; gift med Evelyn Jean Tucker, Eden Hills, South Australia, Australien. Hans navn er på Panel 284 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Den 10. februar 2015 blev 70-årsdagen for styrtet markeret i Fredericia ved en mindegudstjeneste i Christianskirken med deltagelse af Anne Dellow, 88 år,
søster til William J. Carthew, grev Ingolf og Sussie af Rosenborg, den australske ambassadør, den britiske militærattache, garnisonskommandanten i Fredericia, borgmesteren i Fredericia samt mange andre danskere med militær eller civil baggrund.
Se Lokalavisen Fredericia 17. februar 2015: Til ære for de, der mistede livet og 70 år efter tragedien skete, fotos: Rosa Engelbrecht, tekst: Jørgen Flindt.

1 flyver fra STI LK279 blev begravet i Middelfart og 1 i Fredericia. 5 flyvere har ingen kendt grav - men 1 af dem er måske den ukendte flyver i Fredericia!
69 omkomne flyvere fra dette og 14 andre fly mindes på Mindetavlen i Rebild. De mistede livet under nedkastningsoperationer til modstandsbevægelsen.
Af samme grund mindes de i London. Se 69 flyvere - St. Clement Danes.
7 flyvere.

On 10 February 1945 STI LK279 crashed into the Lillebælt at Flækøjet about here. It failed to drop supplies in the drop zone "Niels".

”On the night before 10 February, 1945, they were ready at 7 drop zones on Funen to signal to allied planes with weapons. However, at about 10 p.m. bad weather
started, so none of the planes reached the waiting residents of Funen." (FAF) The other 6 planes returned, but
STI LK279 failed to return.

See
Google Map p392r Stirling LK279 and the long version. R. J. Ball, W. M. Haragan, G. E. Mercer, G. C. Toes and L. S. Tucker have no known grave.

Flight Sergeant Lawrence Stanley Tucker, 22, was the son of Garnet Ludwig Tucker and Eleanor Rose Tucker, and the husband of Evelyn Jean Tucker, of Eden Hills, South Australia, Australia. Virtual War Memorial Australia has this. He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, P2, P256.   
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 284, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

On 10 February 2015 the 70th anniversary of the air crash was commemorated at a memorial service in Christianskirken. Among the attendants were
Anne Dellow, 88, the sister of William J. Carthew, Count Ingolf and Sussie of Rosenborg, the Australian Ambassador to Denmark, the British Military Attache,
the Commandant of the Garrison of Fredericia, the Mayor of Fredericia, and many other Danes with a military or civilian background.

1 airman from STI LK279 was buried in Middelfart and 1 in Fredericia. 5 airmen have no known grave - but one of them might be the Unknown airman in Fredericia!
69 perished airmen
from this and 14 other planes are commemorated on the Memorial Plaque in Rebild. They lost their lives in supply operations.
For the same reason they are commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes.

No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield
Stirling IV LK279 NF-L took off from RAF Tempsford on 09 FEB 1945. (Source: Aircrew Remembered has this.) Short Stirling7 airmen.