Stirling IV LK279 - Den lange version           In English                        Updated:  30 JUN 2011

Den 10. februar 1945 styrtede STI LK279 ned i Lillebælt ved Flækøjet omkring her. Det nåede ikke at kaste forsyninger ved modtagepladsen "Niels".
”Natten til den 10. februar 1945 stod  man på 7 fynske modtagepladser klar til at signalere til allierede våbenfly. Ved 22-tiden satte det imidlertid ind med dårligt vejr,
hvorfor ingen af flyene nåede frem til de ventende fynboer." (FAF) De andre 6 fly returnerede, men
STI LK279 kom ikke tilbage.

Se Google Map p392r Stirling LK279 og denne lange version med detaljer.
"Den pågældende nat var modtageplads »Henriette" på Fønsskovodde klar til modtagelse af våben fra SOE. Larm fra et flermotoret fly fik modtagelederen til at tænde
lys, hvorefter det viste sig at være en tysk natjager. 5-10 minutter senere (ca. kl. 0100) hørtes et »dump". Modtageholdet brød op og faldt på hjemvejen i et tysk
baghold ved Udby. Tyskerne havde to dræbte, 1 hårdt såret og flere lettere såret, medens alle danske modtagefolk slap væk (se Anders Bjømvad (1967): »Natten der varede 8 dage, side 93-95.) Flyet til »Henriette" var vendt om på grund af dårligt vejr, som satte ind ved ca. 2200 tiden (sne og slud). Flyet til »Niels", en modtageplads
ved Østerballe på Nordfyn, blev meldt savnet, og fra RAF blev pr. radio sendt en anmodning om eftersøgning til modstandsbevægelsen i den fynske region. Det
savnede fly blev observeret i Lillebælt syd for Stenderup Hage og vest for Fønsskovodde ved »Flækøjet". Det var brækket i to dele, og ladningen drev i de følgende
dage i land ved Stenderup, hvor modstands
bevægelsen i Middelfart hentede materialet. Det formodes at flyet blev skudt ned af den tyske natjager, og vraget er mulig-
vis senere blevet bjerget af de tyske myndigheder, da ingen vragrester findes idag på den pågældende position." (FT 86-67-43)

Den 9. juni 1945 blev liget af W. J. Carthew fundet ved Aalehoved (se Google Map p392r Stirling LK279) og han blev begravet den 11. juni 1945 i Middelfart.
Den 2. januar 1946 blev liget af R. Y. French fundet i Lillebælt nær Brandsø og han blev begravet i Fredericia den 5. januar 1946. AOD har detaljer.
R. J. Ball, W. M. Haragan, G. E. Mercer, G. C. Toes og L. S. Tucker har ingen kendt grav -
men 1 af dem er måske den ukendte flyver i Fredericia!

Forfatteren af artiklen i Flyvehistorisk Tidsskrift (FT 86-67-43) kendte åbenbart ikke til bjærgningen i 1951:
"I september-oktober 1951 blev flyvraget af stenfiskerne P. Bølcho og S. Christensen, Århus, bjærget fra positionen 55º26’00” N og 09º41’40” E på 18 m vand.
Alle fire motorer blev bjærget, tillige med planer, krop og landingshjul, fire stk. maskingeværer med ammunition og sprængblyanter m.v. fra containere.

Af et besætningsmedlem fandtes kun nogle ben- og fodknogler i en støvle. Den 10. oktober 1951 kunne Fredericia Dagblad oplyse, at ligresterne blev ført til lig-
kapellet i Fredericia:
“Det må antages, at den omkomne flyver har siddet fastklemt i maskinen. Det ser ud til at have været en meget stor og kraftig mand, og
muligvis vil det derfor lykkes at identificere ham”
.

To dage senere kunne samme avis rapportere, at den britiske luftattaché i Danmark, Wing Commander N.A.N. Bray, havde været på besøg for at undersøge
vragresterne. Det var Brays opfattelse, at ligresterne stammede fra piloten, og at man ved den igangværende undersøgelse sikkert ville finde frem til hans navn.
Avisen oplyste, at piloten ville blive begravet “i Skærbæk (sic!) eller Fredericia”.

Tekstboks:  

En identifikation af ligresterne som tilhørende piloten, F/S Tucker, synes dog ikke at være sket; og hvad der er mere bemærkelsesværdigt: Der foreligger, hverken i aviserne, i kirkebøgerne eller i kirkegårdens arkivalier, nogen oplysninger om begravelsen. Så selv om det må antages, at stenen på Christians Kirkegård for den
ukendte britiske flyver er et minde om den i 1951 indbjærgede, kan dette ikke siges med sikkerhed; til forvirringen bidrager også, at der på gravstenen står:
“An Airman of the 1939-1945 War. Royal Air Force February 1943”. (
Begravede allierede flyvere på Christians Kirkegård, artikel fra Fredericiabogen 2004 af
Jørgen Peder Clausager og Flemming Hansen.)