Eric Lionel Germain                         Fotos              In English                      Updated:  03 MAY 2021

ELG-KN

Foto: E. L. Germain fra Kristian Nyerrød
ELG

Foto af E. L. Germain
KN 1944

Foto af Kristian Nyerrød, RAF Hibaldstow, 1944


3 fotos modtaget 30. april 2021 fra Ole Rønnest, fordi jeg orienterede ham om seneste udvidelse i AirmenDK om  Flying Officer Eric Lionel Germain og hans fly MUS FX955.             .

Ole Rønnest kender alle detaljer om angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West 13. august 1940 og meget til andre allierede fly og flyvere.
Han havde engang sendt foto af Germain til Flyvehistorisk Tidsskrift, så det var oplagt at bede om det samme foto til AirmenDK – og han sendte 3 fotos.

 
Om det lille billede af Germain skrev Ole Rønnest:

”I 2000 havde jeg besøg af Kristian Nyerrød i for-bindelse med 4.- 6. maj arrangementet, jeg lavede for RAF veteranerne og besøget af Blenheim flyet  (R 3821) fra Duxford. Efter ønske fra både Kristian Nyerrød og Rowland Williams mødtes de to veteraner for første gang efter krigen her i Aalborg. De havde meget at snakke om.


Under en af mange samtaler med Kristian fortalte han mig, at han i alle årene fra 1944 til i dag havde haft en trist følelse af, at han var ansvarlig for Germain's død den 6. maj 1944. Kristian var jo leder og ansvarlig for  Day Ranger togtet til Aalborg den dag, da Germain blev skudt ned af tyske jagerfly i Lundby Krat syd for Aalborg. Medens vi talte om det, tog han sin tegnebog frem og udtog et lille, nærmest frimærkestort og  slidt billede af Germain - et billede han lige siden krigens afslutning havde haft liggende i tegnebogen som et dyrebart minde om Germain. Det var et billede, han havde skåret ud af et stort gruppebillede af tjenestegørende ved  Germains eskadrille,  19 Squadron RAF.

 

Kristian betroede mig at affotografere og kopiere billedet, og han fik naturligvis det lille, originale billede med sig, da han rejste hjem til Oslo.

Indtil hans død 23. marts 2003 havde jeg Kristian som en god ven.”

Se Tyske flyvepladser ved Aalborg.
Se allierede fly skudt ned nær Aalborg.


Flyvere fra Norge inkluderet i AirmenDK:

Ivar Larson
Herman Hirsch Becker
Arne Austeen

Flyvere fra Danmark inkluderet i AirmenDK:

Jørgen Thalbitzer
Niels Juul Rysensteen Buchwald