Eric Lionel Germain                         Updated: 03 MAY 2021

Airman: a019052.htm Surname: Germain Init: E L Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 19

P_link: p308.htm Plane: MUS FX955 Operation: Day ranger Crash_site: Lundby Krat

Crash_d: d060544 Buried_d: b170544 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn, gr. 62

"Efter et angreb på Aalborg Lufthavn den 6. maj 1944 blev et "Mustang" jagerfly skudt ned af tyske jagere. Nedstyrtningen skete ved Lundby, sydøst for Aalborg." (FAF) Mere ved flyet.
Se Tyske flyvepladser ved Aalborg. Se allierede fly skudt ned nær Aalborg.

Se Tur til FLYVERSTENEN og infotavle ca. 500 m fra P ved Hadsund Landevej 430 ved Grill & Ishytten.
Informationstavle set 16 APR 2021 ved Mindestenen. Se Foto: Sten + INFO.

På nedstyrtningsstedet i Lundby Krat her er rejst en mindesten for Flying Officer Eric Lionel Germain,
der var pilot på MUS FX955. Han blev begravet i Frederikshavn den 17. maj 1944. Se fotos af ham.

Flying Officer (Pilot) Eric Lionel Germain var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Historisk Samling og Arkiv Himmerland har mere om dette fly og dets besætning.
Se P-51 Mustang - Photos. 1 flyver.

 "After an attack on Aalborg Airfield on 6 May, 1944 a "Mustang" fighter was shot down by
German fighters. The crash was at Lundby, south east of Aalborg." (FAF)      

At the crash site in Lundby Krat here a memorial stone has been erected to Flying Officer
Eric Lionel Germain, who piloted MUS FX955. See Information board translated from Informationstavle.
See Photo: Stone + INFO.
He was buried in Frederikshavn on 17 May, 1944. See photos of him.

Flying Officer (Pilot) Eric Lionel Germain was from the United Kingdom. (Source: CWGC)

See P-51 Mustang - Photos. 1 airman.