Niels Juul Rysensteen Buchwald     Updated: 18 JAN 2023

Airman: a123001.htm Surname: Buchwald Init: NJR Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 222

P_link: p440.htm Plane: SPI PT718 Operation: Not DK / G Crash_site: Schoondijke, NL

Crash_d: d131044 Buried_d: b111111 C_link: c123.htm At_Next: Bislev

 "Niels Juul Rysensteen Buchwald, født 1.8.1915, Flyverløjtnant i Den Danske Marine, indtrådt i RAF 1943,
Flying Officer, faldet for Danmarks frihed og ære i luftkamp over Schoondijke i Holland den 13.10.1944.
Rejst af en kreds af landsmænd."  Se 6 sider om Niels Buchwald og hans første grav.

Beboere i Schoondijke sørgede her for et pænt gravsted, men kort efter Danmarks befrielse fik familien den
dræbte flyver overført til hjemlandet (Kilde: FAF), hvor han siden 2. november 1946 hviler her i familiegravstedet
Bislev Kirkegård. Se omtale i Viborg Stifts Folkeblad. Se også kors i kirken.

Flying Officer (Pilot) Niels Juul Rysensteen Buchwald, 29 år, blev dræbt som pilot på SPI PT718.

Danish WW2 Pilots har dette om N.J.R. Buchwald og dette om J. Thalbitzer. I AirmenDK J. Thalbitzer.

Se også Løjtnant Fritz Rasmussen, der omkom under Vinterkrigen i Finland. F/Lt L. McMillan blev aldrig fundet.

"Niels Juul Rysensteen Buchwald, born 1.8.1915, Flight Lieutenant in The Royal Danish Navy, joined the
R.A.F. 1943, fallen for Denmark´s freedom and honour in an aerial battle over Schoondijke, Holland 13.10.1944.
Erected by a circle of compatriots."     See 6 pages about Niels Buchwald and his first grave.

Residents of Schoondijke provided a neat plot, but shortly after the liberation of Denmark the family had the deceased airman repatriated to his native country (Source: FAF), where he rests here in the family plot in Bislev Churchyard
since 2 November 1946. See press cuttings. See the cross in the church.

Flying Officer (Pilot) Niels Juul Rysensteen Buchwald, 29, was killed as Pilot of SPI PT718.

Danish WW2 Pilots has this about N.J.R. Buchwald and this about J. Thalbitzer. On AirmenDK J. Thalbitzer.
F/Lt L. McMillan was never found.