Attrap - Decoy A/F NNE of Grove/Karup           Google Map: Kongenshus-pos         Links           Updated: 29 APR 2021    
 Photos RAF1943 * Luftwaffe1944 *RAF1954* SDFE1999 * KRAK1954/2018  * flak * control*JU 88 Grove * JU 88G Skrydstrup * JU 88 G-6 Faarhus
     
Attrap1 - LW1944 Den 25. september 1942 styrtede
LAN R5679 ned her set i www.findvej.dk .

Dette er en del af luftfotoserien af
Luftwaffe 1944 - optaget af tyskerne i 1944.
Bemærk de to felthangarer ved det nordlige kryds af
startbaner. Ses tydeligt hos RAF1943.
De 4 jordvolde som hangarerne parvis spændte over
ses tydeligt i terræn i 2020. Se også her i 2008 på
SDFE-kort. Meget tydeligt på KRAK1954/2018. Zoom ind.         
hangar

Felthangar: En konstruktion i træ eller metal dækket af sløringsnet.
Field hangar: A construction in wood/metal+camouflage nets.
Beretning fra Tage Filbert.
Se luftfotos af flere typer sat sammen og

se her 1999 i SDFE-kort. Zoom ud og se luftfoto 2008
eller vælg et andet kort. Sammenlign med KRAK.
Se Luftfoto 1954/2018 i KRAK.
Zoom lidt ud. Træk i skyderen.

Under RAF1943 ses fototydernes rapport! Kør ned!
Se luftfotos af flere typer sat sammen og
Fliegerhorst Grove-FSN Karup-Karup Lufthavn


On 25 SEP 1942 LAN R5679 crashed here seen in www.findvej.dk. Account from Tage Filbert
Combined photos and here 1999 in SDFE-maps. Zoom out and see luftfoto 2008 (aerial photo)
or select another map. See aerial photos  KRAK1954/2018. Zoom. Draw the white circle.

Below RAF1943 you find the Interpretation Report. Scroll down to see it.
 Grove-Karup.