Walter J. Thimm                                                                                     Updated:  16 AUG 2015

Airman:
 u096063.htm Surname: Thimm Init: W J Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 334

P_link: p187.htm Plane: B17 42-30164 Operation: Bomb G Crash_site: Kiel Bugt (Bay)

Crash_d: d130643 Buried_d: b200743 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Den 13. juni 1943 blev B17 4230164 med en besætning på 13 skudt ned over Østersøen nær Kiel (som er her).

Der blev observeret 8 faldskærme, men kun 2 mænd overlevede.

1st Lieutenant Walter J. Thimm var Navigator
B17 4230164. Hans lig blev fundet drevet ind ved Gedser (omkring her).
Han blev begravet på Svinø Kirkegård den 26. juli 1943. I 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Svinø flyttet til
Ardennes American Cemetery
i Belgien. (Kilde: FAF)
Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA.

1 flyver fra B17 4230164 blev begravet på Svinø, 2 i Belgien og 4 i USA. 3 uden kendt grav mindes i CAMBRIDGE og 1 i NETHERLANDS.
2 blev taget til Tyske krigsfangelejre.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 13 flyvere.

On 13 June 1943 B17 4230164 with a crew of 13 was shot down over the Baltic Sea near Kiel (which is here).

8 parachutes were seen. Only 2 men survived. 2 POW, 6 MIA and 5 KIA (1 Svinø and 4 Germany)

1st Lieutenant Walter J. Thimm was the Navigator of B17 4230164. His body was found washed ashore near Gedser (about here).
On 26 July 1943 he was buried in Svinø Churchyard. In 1948 he and other American airmen from Svinø were taken to
Ardennes American Cemetery
in BELGIUM.
(Source: FAF) His name is not in the ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.

2 airmen from B17 4230164 were buried at Svinø, 2 in Belgium, and 4 in the U.S.A. 3 without a known grave are remembered at CAMBRIDGE, 1 at NETHERLANDS
2 airmen were taken to
German POW-Camps.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 334 BS, 95 BG. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153. 13 airmen.