Lancaster III PB436 - Near Trend                                                      Updated: 11 JAN 2024

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888381.htm Bragg D A Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 o888 o888.htm POW
o888380.htm Finch F E Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 o888 o888.htm POW
o888379.htm Harris E Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 o888 o888.htm POW
v999083.htm Loneon B F F/Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 v999 v999.htm EVD to S
o888382.htm Longhurst J C Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 o888 o888.htm POW
v999082.htm Wilson HWD Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 v999 v999.htm EVD to S
o888383.htm Winkley W G Sgt RAF 61 p369.htm LAN PB436 Bomb G Gunderup at Trend d300844 o888 o888.htm POW


Den 30. august 1944 kl. 02.10 styrtede LAN PB436 ned her. (Kilde: Kristen Bak) Se
Google Map p369 Lancaster PB436 om flyet og de 7 flyvere.
Se Dele af flyet. Se den lange version Flystyrt, flugt og frelse af Vagn Vadgaard Kjær i Barn af Himmerland 1978. Se
HJV om flyet og Foto af besætningen.
Operation 30 AUGUST 1944 - ruter og tab. Se "De mordere og banditter skal ikke have ham" sagde en kvinde om B.F. Loneon fra Lancaster PB436.
Se mindestenen ved Osted og artiklen Osted-massakren skete for 75 år siden bragt 9.august 2019. Flyvere, Sonne, dansk politi og Hvidstengruppen kædet sammen!

29-30. august 1944 (kl. 02.10). Gunderup gård, 14 km S for Løgstør. Lancaster B.III, PB436 (QR-D). 61 BS, 5 BG, Skellingthorpe, Lincs. (Königsberg). 2 ESC, 5 POW.

"Kl. 20.19 lettede F/Sgt. Bruce Frank Loneon og hans besætning på deres 6. togt. Natten mellem den 26. og 27. august havde de deltaget i angrebet på Königsberg,
så de var forberedt på den næsten 11 timer lange tur. Udturen og angrebet var begivenhedsløst, og på hjemturen sad besætningen allerede og glædede sig til morgenmaden, da de kort efter passagen af den jyske østkyst ved Mariager Fjord uden varsel blev ramt af tysk flak. Den inderste styrbordsmotor brød øjeblikkelig i
brand, og F/ Sgt. Loneon måtte kort efter give besætningen ordre til at springe ud med faldskærm.

Alle syv besætningsmedlemmer kom fri af flyet og landede sikkert med faldskærm, men fem blev hurtigt fundet af tyskerne.

Den 20-årige navigatør, Sgt. Henry William Daniel Wilson, var imidlertid landet ved Vadgaard kun tre km fra nedstyrtningsstedet, og her fik han hurtigt kontakt med venligtsindede danskere. F/Sgt. Loneon var landet i Trend skov, og næste dag kom han i kontakt med en husmand fra Stistrup. Efter et par dage kom de to flyvere til dyrlægen i Farsø, og herfra gik turen videre til København, hvor de med båd blev transporteret til Sverige den 12. september 1944. Kun en uge senere returnerede de to heldige flyvere til England. Her blev Sgt. Wilson forflyttet til 9 BS, hvor han forblev indtil krigens slutning, mens F/Sgt. Loneon rejste tilbage til Australien." (FT 91-5-32)

2 flyvere flygtede og 5 flyvere blev ført til Tyske krigsfangelejre.
Sgt D.A.Bragg blev interneret i L7 Bankau sammen med Sgt F.E.Finch, Sgt J.C.Longhurst, Sgt E.Harris og Sgt W.G.Winkley. (Lost Bombers) Se Lancaster fotos.
Historisk Samling og Arkiv Himmerland har mere om dette fly og dets besætning. Se også p369MACR. 7 flyvere.

On 30 August 1944 at 02.10 hours
LAN PB436 crashed  here.  (Source: Kristen Bak) See Google Map p369 Lancaster PB436 about the plane and the 7 airmen.   See the long version Air crash, escape and rescue by Vagn Vadgaard Kjær. See HJV about the plane and Photo of the crew. See also Parts of LAN PB436.
Operation 30 AUGUST 1944 - routes and losses.

"29 - 30 August 1944 (At 02.10 hours). Gunderupgaard, 14 km S of Løgstør. Lancaster B.III, PB436 (QR-D).
61 BS, 5 BG, Skellingthorpe, Lincs. (Königsberg). 2 ESC and 5 POWs.

At 20.19 hours F/Sgt Bruce Frank Loneon and his crew took off on their 6th raid. On the night between 26 and 27 August they had participated in the bombing raid on Königsberg, so they were prepared for the flight of nearly 11 hours. The outward flight and the attack were uneventful, and on the return flight the crew were already looking forward to breakfast when shortly after having passed the east coast of Jutland near the Mariager Fjord they were hit by German flak. The inner starboard engine immediately caught fire and F/Sgt Loneon very soon had to order the crew to bail out.

All 7 members of the crew successfully bailed out and landed safely, but 5 of them were soon found by the Germans.

However, Navigator Sgt Henry William Daniel Wilson had landed at the farm Vadgaard only 3 km from the crash site, and here he soon contacted friendly Danes. F/Sgt Loneon had landed in the Trend Forest, and the next day he contacted a smallholder from Stistrup. After a couple of days the 2 airmen came to the vet in Farsø. From here the journey went on to Copenhagen. On 12 September 1944 they were taken to Sweden by boat. Only a week later the lucky airmen returned to England. Here Sgt Wilson was posted to 9 BS where he remained for the duration of the war, while F/Sgt Loneon travelled back to Australia." (FT 91-5-32)

2 airmen escaped and 4 airmen were taken to German POW-Camps.
Sgt D.A.Bragg was interned in Camp L7 Bankau with Sgt F.E.Finch, Sgt J.C.Longhurst, Sgt E.Harris, and Sgt W.G.Winkley. (Lost Bombers)

See No. 61 Squadron in Wikipedia * No. 50 & 61 Squadrons Association * Lancaster photos.
Lancaster III PB436 QR-D took off from RAF Skellingthorpe at 20.19 hrs on 27 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)
Historical Collection Himmerland has more about this plane and its crewSee also p369MACR.   7 airmen.