Bornholm 1998                    Photos from Niels Christian Pihl                                 Updated:  22 FEB 2009

 Ernst Petersen 1970      Ebbe Hasselholt Jørgensen  John S. Whiteman                   Ebbe Hasselholt Jørgensen   John S. Whiteman  Teglkås (Start 1944)
Hasselholt-Whiteman 1998

Det lykkedes Ernst Petersen med støtte fra  John S. Whiteman og andre at få tilladelse til at fiske fra Sverige og med svensk nummer på "Svanen".
Familien havde en hård tid i Simrishamn. Efter krigen blev "Svanen" solgt og i mange år drev Ernst Petersen og hustruen Helga Petersen "Hasle Granit".
Han var aldrig bange for at give sig i lag med nye, uprøvede opgaver, som han satte hele sin styrke ind på at løse - og det lykkedes. Han døde i 1980, 72 år.
Ebbe Hasselholt Jørgensen klarede sig i Sverige ved arbejde i jordbrug og senere som fisker, inden han sluttede sig til Den Danske Brigade i Sverige.
Den 5. maj 1945 kom Brigaden via Helsingør til København, hvor han deltog i en kort kamp. Han var blevet afskediget som politimand på grund af illegal udrejse (!)
men det lykkedes ham og andre at blive ansat igen! I mange år var han ved politiet i Randers. Han døde et halvt år efter at have set Whiteman igen!
Han kunne have mareridt om natten med forbindelse til oplevelser under krigen. I lejligheden pryder dette fra General Dwight D. Eisenhower stadig en væg.
John S. Whiteman arbejdede i mange år efter krigen på forskellig vis med flyvning. Han arbejdede også i oliebranchen og senere med salg af udendørsreklamer.
I 1998 havde han fået kontakt med nogle af de gamle besætningsmedlemmer og med danskere, børn af Ernst Petersen og af Ebbe Hasselholt Jørgensen.
En rejse fra USA til Bornholm blev aftalt. I oktober 1998 fløj han det sidste stykke fra København til Rønne i cockpittet på en Boeing 737 ad samme rute
som i 1944! Han lagde kranse ved Ernst og Helga Petersens grave og besøgte Teglkås Havn, hvorfra han sejlede til Sverige i 1944! Besøget var en stor oplevelse for alle!

With support from John S. Whiteman and others Ernst Petersen got a license to fish and a Swedish number on "Svanen" so he could fish from Sweden.
The family had a hard time in Simrishamn. "Svanen" was sold after the war, and Ernst and his wife Helga Petersen were the owners of "Hasle Granit" for many years.
He was never afraid of tackling new untried tasks on which he used all of his skills - and he succeded. He died in 1980, 72 years old.
Ebbe Hasselholt Jørgensen made his way for a living in Sweden in farming and later in fishing, until he joined the Danish Brigade in Sweden.
On 5 May 1945 the Brigade via Helsingør came to Copenhagen, where he took part in a short fight.He had been discharged as a policeman due to his illegal
departure (!), but he and others were taken on again! He worked as a policeman in Randers for many years. He died 6 months after Whiteman´s visit!
He could have nightmares in connection with his experiences during the war. This citation from General Dwight D. Eisenhower still decorates a wall.
John S. Whiteman worked in aviation in different ways for many years after the war. He also worked in the oil business and he sold open air posters.
In 1998 he had contacts with some of the old crew mates and with Danes, children of Ernst Petersen and of Ebbe Hasselholt Jørgensen. A journey from
USA to Bornholm was arranged. In October 1998 he flew the last part from Copenhagen to Rønne in the cockpit of a Boeing 737 on the same route as in 1944!
He laid wreaths at Ernst and Helga Petersen´s graves and visited Teglkås Harbour from which he sailed to Sweden in 1944! The visit was a great experience for all!