Begravelsen af 7 flyvere - The burial of 7 airmen Photos  A * B * C * D from Evald Sønderby Updated: 25 FEB 2021
                       
Google Map p381 Halifax MZ901                                                                     Photo: E. Sønderby, 1964. HAL MZ901 blev skudt ned her få kilometer fra Idom og Holstebro.
Fra begravelsen af de 7 flyvere den 15. juni 1945.
Kisterne bæres til graven af soldater og civile danskere.
Ved fanen ses en modstandsmand med
frihedskæmperarmbind,
der oprindeligt skulle vise, at bæreren skulle behandles efter krigens love.
Til højre ses den bjælke fra flyet, der nu er
mindekors på kirkegården.
Mere om korset.

HAL MZ901 was shot down here a few kilometres from Idom and Holstebro.
From the burial of the 7 airmen on 15 June 1945.
The coffins are carried to the grave by soldiers and Danish citizens.
At the banner a man wearing an
armband from the resistance movement
originally to show he should be treated according to the rules of war.
To the right a beam from the plane, now part of the memorial cross.
More about the cross.