Begravelsen af 7 flyvere - The burial of 7 airmen  Photos  A * B * C * D  from Evald Sønderby  Updated: 23 FEB 2021
 

  HAL MZ901 blev skudt ned her få kilometer fra Idom og Holstebro. Se mindekors på Idom Kirkegård. Fotos  A * B * C  * D    Google Map p381 Halifax MZ901

Fotos af kisterne og af det store fremmøde ved begravelsen på Idom Kirkegaard. Alle 7 flyvere var fra Royal Canadian Air Force. Disse fotos er fra RCAF.

  HAL MZ901 was shot down here a few kilometres from Idom. See memorial cross in Idom Churchyard. Photos  A * B * C * D Google Map p381 Halifax MZ901

Photos of the coffins and of the large attendance at the burial in Idom Churchyard. All 7 airmen were from the Royal Canadian Air Force - photos from the RCAF.