Begravelsen af 7 flyvere - The burial of 7 airmen  Photos  A * B * C * D from Evald Sønderby  Updated: 23 FEB 2021

  HAL MZ901 blev skudt ned her få kilometer fra Idom og Holstebro. Se mindekors på Idom Kirkegård. Fotos  A * B * C * D          Google Map p381 Halifax MZ901
 Denne begravelse den 15. juni 1945 var lige vest for kirken. Alle 7 flyvere var fra Royal Canadian Air Force. Disse fotos er fra RCAF.

  HAL MZ901 was shot down here a few kilometres from Idom. See memorial cross in Idom Churchyard. Photos  A * B * C * D    Google Map p381 Halifax MZ901
 This burial on 15 June 1945 was a few metres west of the church. All 7 airmen were from the Royal Canadian Air Force. These photos are from the RCAF.