Lancaster III LM694 - Anders Lund                     Photos from 4 May 2010              Updated:  16 DEC 2016
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anders Lund ved nedstyrtningsstedet for LAN LM694 omkring 30 m sydvest for mindekorset  her, omkring 370 m fra informationstavle her ved
Sandvej 15, 8740 Brædstrup, overblik her og her. Han og andre interesserede har gravet dybt efter
Vragdele - se fotografier og tekst.
                                                                Se også 47 navne og Google Map HorsensEH47.

Anders Lund at the crash site of LAN LM694 about 30 m south west of the memorial cross  here, about 370 m from the information board here
at Sandvej 15, 8740 Brædstrup,
overview here and here. He and other enthusiasts have dug deeply for pieces of wreckage - see photos from the crash site
and the exhibition.                                     See also 47 names and Google Map HorsensEH47.