Lancaster III LM694 - Information  Photos 18 APR 2015 by AS    Pdf-file from Anders Lund       Updated:  21 APR 2017
 Informationstavle Minde fra Anden Verdenskrig
om
Tab af liv og LAN LM694
rejst her overblik her og her ved Sandvej 15, 8740 Brædstrup ved en lille privat flyveplads drevet af Brædstrup Flyveklub.
Indholdet er fra
Lokalrådet for Tønning, Træden, Troelstrup og Gammelstrup og
Træden Beboerforening og Forsamlingshus i samarbejde med Horsens Kommune.
Stander doneret af HORSENS Kommune.
Træskilt: Mindekorset 370 m - gå langs det levende hegn til korset
og nedstyrtningsstedet.
Anders Lund og andre fandt Vragdele.
Se 47 navne og Google Map HorsensEH47.


Information board World War 2 Memorial
about
Loss of Lives and LAN LM694 erected here,  overview here and here, at Sandvej 15, 8740 Brædstrup at a small private airfield run by Brædstrup Flyveklub.
The contents are from local residents in cooperation with the
Municipality of Horsens which also donated the information board.

The wooden sign: The Memorial Cross 370 m - walk along the hedgerow to
the cross and the crash site.
Anders Lund and others found pieces of wreckage.

See 47 names and Google Map HorsensEH47.