Mustang III FZ110 - Near Hjallerup                                                      Updated: 23 JAN 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
v999022.htm Williams R T F/Sgt RAF 65 p317.htm MUS FZ110 Day ranger Near Hjallerup d170544 v999 v999.htm EVD to S


Den 17. maj 1944 blev F/O Germain fra MUS FX995 begravet, og samme dag blev Aalborg flyveplads (Aalborg West, nu Aalborg Lufthavn) her igen angrebet af 8 Mustangs. Formationen var lettet fra RAF Coltishall kl. 09.05 og havde tilbagelagt den 1300 km lange tur mellem Coltishall her og Aalborg her på ca. 2 timer og 20 minutter. Vejret over Aalborg var fint, og adskillige tyske fly var i luften på træningsopgaver. Tyskerne blev totalt overrumplede, da de 8 Mustangs pludselig angreb. 4 Mustangs kastede sig syd for Aalborg over 2 formationer Ju88. De 3 skød 4 Ju88 ned. Under angrebet kom F/Lt Richard Barrett i MUS FX993 væk fra de 3 øvrige, men øst for Aalborg lykkedes det ham at nedskyde en HE177. I mellemtiden var flere FW190 lettet fra Rørdal flyveplads (Aalborg Ost, her, se mere her) og en af dem kastede sig over Barretts Mustang. Efter en kort kamp i lav højde styrtede Barrett brændende i Limfjorden omkring her og omkom. Han blev begravet på Frederikshavn Kirkegård den 20. eller 24. maj 1944. (Kilde: FT 89-71-34) Se Tyske flyvepladser ved Aalborg.

De 4 andre Mustangs nedskød eller beskadigede flere andre tyske fly. F/Sgt Rowland WilliamsMUS FZ110 beskadigede en Ju W 34 øst for Rødslet og nedskød en anden Ju W 34 for til sidst at nedskyde en Ju88 ved Stagsted. Under det sidste angreb var Williams´ fly blevet beskadiget, og han måtte foretage en nødlanding her. Efter en begivenhedsrig flugt gennem Nordjylland kom han til Sverige. Den 1. juli fløj han fra Stockholm til England i en Mosquito, og efter en orlov, hvor han blev dekoreret med DFM, genindtrådte han i 65 Squadron, der i mellemtiden var blevet overflyttet til Frankrig. (Kilde: FT 89-72-35)  Se Fotos af dette fly og  P-51 Mustang - Photos.

Se artikel Den lange vej hjem og filmene i LUFTENS HELTE Den lange vej hjem samt Angrebet på Aalborg Flyveplads og Nedkastningen ved Madum Sø -
Research, interviews og redigering er foretaget af Candofilm. Artiklen er skrevet af Josefine Brader.
Indgår i TV2Nord tema 75-året for befrielsen sendt 9/4 2020 af TV2 Nordp317MACR               1 flyver.

F/O Germain from MUS FX995 was buried on 17 May 1944, and the very same day Aalborg Air Station (Aalborg West, now Aalborg Airport) here was again attacked by 8 Mustangs. The formation took off from RAF Coltishall at 09:05 and had flown the 1300 km tour between Coltishall here and Aalborg here in about  2 hours and 20 minutes. The weather over Aalborg was fine, and quite a few German planes were in the air on training missions. The Germans were totally taken by surprise, when the eight Mustangs suddenly attacked. South of Aalborg 4 Mustangs threw themselves on 2 formations of Ju88. They shot down 4 Ju88. During the attack F/Lt Richard Barrett in MUS FX993 lost contact with the 3 others, but east of Aalborg he succeeded in shooting down a HE177. In the meantime more FW190s had taken off from Rørdal Air Station (Aalborg Ost, here, more here) and one of them targeted Barrett´s Mustang. After a short fight at a low altitude Barrett crashed, burning, into the Limfjorden about here and perished. He was buried in Frederikshavn Cemetery on 20 or 24 May 1944. (Source: FT 89-71-34) See German airfields near Aalborg.

The 4 other Mustangs shot down or damaged several other German planes. F/Sgt Rowland Williams in  MUS FZ110 damaged a Ju W 34 east of Rødslet and shot down another Ju W 34 to end with the shooting down of a Ju88 at Stagsted. Williams´ plane was damaged during the last attack, and he had to make a forced landing here. He came to Sweden after an eventful evasion through North Jutland. On 1 July he flew from Stockholm to England in a Mosquito, and after a leave where he was awarded the DFM, he again joined the 65 Squadron, which in the meantime had been transferred to France. (Source: FT 89-72-35)
See Photos of this plane  and  P-51 Mustang - Photos. p317MACR  1 airman.