Richard Barrett                                Updated: 23 JAN 2023

Airman: a019054.htm Surname: Barrett Init: R Rank: F/Lt Service: RNZAF Sqdn: 65

P_link: p316.htm Plane: MUS FX993 Operation: Day ranger Crash_site: Limfjorden

Crash_d: d170544 Buried_d: b240544 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn, gr. 64

Den 17. maj 1944 blev F/O Germain fra MUS FX955 begravet, og samme dag blev Aalborg flyveplads (Aalborg West, Rødslet, nu Aalborg Lufthavn) her igen angrebet af 8 Mustangs. Formationen var lettet fra RAF Coltishall kl. 09.05 og havde tilbagelagt den 1300 km lange tur mellem Coltishall her og Aalborg her på ca. 2 timer og 20 minutter. Vejret over Aalborg var fint, og adskillige tyske fly var i luften på træningsopgaver. Tyskerne blev totalt overrumplede, da de 8 Mustangs pludselig angreb. 4 Mustangs kastede sig syd for Aalborg over 2 formationer Ju88. De 3 skød 4 Ju88 ned. Under angrebet kom F/Lt Richard Barrett i MUS FX993 væk fra de 3 øvrige, men øst for Aalborg lykkedes det ham at nedskyde en HE177. I mellemtiden var flere FW190 lettet fra Rørdal flyveplads (Aalborg Ost, her, se mere her) og en af dem kastede sig over Barretts Mustang. Efter en kort kamp i lav højde styrtede Barrett brændende i Limfjorden omkring her og omkom. Han blev begravet på Frederikshavn Kirkegård den 20. eller 24. maj 1944. (Kilde: FT 89-71-34) Se Tyske flyvepladser ved Aalborg.

Flight Lieutenant (Pilot) Richard Barrett, 24 år, var søn af Charles John og Doris Barrett, Auckland City, New Zealand. (Kilde: CWGC)

Se P-51 Mustang - Photos. p316MACR 1 flyver.

F/O Germain from MUS FX955 was buried on 17 May 1944, and the very same day Aalborg Air Station (Aalborg West, Rødslet, now Aalborg Airport) here was again attacked by 8 Mustangs. The formation took off from RAF Coltishall at 09:05 and had flown the 1300 km tour between Coltishall here and Aalborg here in about  2 hours and 20 minutes. The weather over Aalborg was fine, and quite a few German planes were in the air on training missions. The Germans were totally taken by surprise when
the eight Mustangs suddenly attacked. South of Aalborg 4 Mustangs threw themselves on 2 formations
of Ju88. They shot down 4 Ju88. During the attack F/Lt Richard Barrett in MUS FX993 lost contact with the 3 others, but east of Aalborg he succeeded in shooting down a HE177. In the meantime more FW190s had taken off from Rørdal Air Station (Aalborg Ost, here, more here) and one of them targeted Barrett´s Mustang. After a short fight at a low altitude Barrett crashed, burning, into the Limfjorden about here and perished. He was buried in Frederikshavn Cemetery on 20 or 24 May 1944. (Source: FT 89-71-34) See German airfields near Aalborg.

Flight Lieutenant (Pilot) Richard Barrett, 24, was the son of Charles John and Doris Barrett, of Auckland City, New Zealand. (Source: CWGC)

See P-51 Mustang - Photos. p316MACR 1 airman.