Lancaster III JB412 - Near Varnæs                                                    Updated:  13 SEP 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888039.htm Fell J A F/S RAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 o888 o888.htm POW
o888038.htm Livesay W Sgt RAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 o888 o888.htm POW
a113094.htm Martin J J F/Sgt RAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
a113093.htm McCash T K Sgt RAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
o888036.htm Pilgrim R P/O RAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 o888 o888.htm POW
o888037.htm Simpson W P/O RAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 o888 o888.htm POW
a113095.htm Tree J R F/Sgt RAAF 83 p258.htm LAN JB412 Bomb G Near Varnæs d290144 b220644 c113.htm Aabenraa


"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både ud og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat
over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision LAN JA967 nær Broballe her og LAN HK537 nær Mjels her.

LAN JB412 styrtede ned spredt over et stort område nordøst for Varnæs med midten her, oversigt her, se også kortet Flystyrt ved Varnæs.
"To besætningsmedlemmer, antagelig T.K. McCash og J.J. Martin sprang ud med faldskærm fra for lav højde og blev dræbt. De blev begravet den 2. februar 1944.
J.R. Tree blev fundet druknet ved Sønderborg i juni 1944 (måske omkring her). Begravelsen fandt sted den 22. juni.
Fire besætningsmedlemmer overlevede og blev taget til fange." (FAF) 

Se en personlig beretning om dette flystyrt fra Hans Brandt om Bomberen. Dengang en vaks dreng på 11 år, i 2009 aktiv pensionist i Børkop.

"682 fly deltog i angrebet på Berlin og 43 gik tabt. Formationen blev observeret allerede NV for Texel (Se Google Map p256 - zoom ud), og vest for Rømø og Sild blev
de første natjagerangreb observeret. Herfra og til Berlin formodes 12 fly at være gået tabt, og mindst 5 gik tabt i det danske område." (FT 86-64-20)
HAL HX294 i havet,
HAL JD273 nær Kliplev og LAN JB412 nær Varnæs. Efter kollision: LAN JA967 nær Broballe og LAN HK537 nær Mjels. (Se Google Map p256 - zoom ud)

3 flyvere fra LAN JB412 blev begravet i Aabenraa og 4 blev ført til Tyske krigsfangelejre. Se Lancaster fotos. 7 flyvere.  Se p258MACR.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin. The route both out and home was over Denmark.
4 planes crashed this night over Southern Jutland, 2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after the collision LAN JA967 near Broballe here and LAN HK537 near Mjels here.

LAN JB412 crashed over a great area north east of Varnæs with the centre here, overview here.
Two crew members, presumably T.K. McCash and J.J. Martin bailed out with their parachutes too near the ground and were killed. They were buried in Aabenraa
on 2 February 1944. J.R. Tree was found drowned at Sønderborg (maybe around here) in June 1944. The burial took place on 22 June 1944.
Four crew members survived and became POWs. (Source: FAF)

"682 planes took part in the raid on Berlin and 43 were lost. The formationen was observed as early as north west of Texel (see Google Map p256 HAL HX294 -
zoom out)
. The first attacks by night fighters were observed west of Rømø and Sylt. 12 planes are presumed lost from here and to Berlin. At least 5 were lost in
Danish territory.
" (FT 86-64-20) HAL HX294 at sea, HAL JD273 near Kliplev and LAN JB412 near Varnæs.
After a collision: LAN JA967 near Broballe and LAN HK537 near Mjels. (See
Google Map p256 - zoom out)

3 airmen from LAN JB412  were buried in Aabenraa and 4 were taken to German POW-Camps.    
             
See No. 83 Squadron RAF * Lancaster Photos * See p258MACR.
Lancaster III JB412 OL-B took off from RAF Wyton at 00.19 hrs. on 18 JAN 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 airmen.