B 17F 42-5838 - Asnæs                                                                           Updated: 11 DEC 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888325.htm Craden S S/Sgt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888324.htm Gilrane H A S/Sgt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888319.htm Honeycutt J S T/Sgt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888323.htm Horsky M L 2ndLt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888320.htm Kaczaraba W 1stLt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888321.htm Morgan M C 2ndLt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888327.htm Parker P F S/Sgt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888322.htm Peifer W A T/Sgt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888328.htm Polley G G S/Sgt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW
o888326.htm Wirth T M 2ndLt USAAF 547 p250.htm B17 42-5838 Bomb G Asnæs d040144 o888 o888.htm POW


Den 4. januar 1944 kl. 12.30 mavelandede B17 42-5838  her se Landing (Kilde: Kalundborg Museum) på Asnæs ved Kalundborg. Se p250MACR.
Se Foto af besætningen og Fotos af B17 42-5838 og Wirth. Se også B-17 bombeflyet Mad Money II af David Barry, Kalundborg Arkæologiforening SEP 2014.
Se også Besøg 24 JUL 2014, Fund 23 AUG 2014 og Øjenvidner 12 SEP 2014 - emner for artikler af Ole Brandt i NORDVESTNYT, Kalundborg, pdf fra David Barry.
Den 15 APR 2016 åbnede udstillingen Mad Money II på Kalundborg Museum. Se denne appetitvækker, 44 sek., YouTube. 
Se foto, links til artikler og TV-indslag på siden Mad Money II Udstilling.

Flyvehistorisk Tidsskrift (FT 88-35-19) skriver: "Mad Money II. 547 BS, 384 BG, 41 CBW, 1 BD, Grafton Underwood, Northants. (Kiel) 10 POW.
371 B-17
og 115 B-24 bombede Kiel, 11 B-17 og 6 B-24 gik tabt. (P249
B17 42-30289 Hvidkilde, p250 B17 42-5838 Asnæs og p251 B17 42-30606 Rømø tabt
over Danmark.) »Mad Money ll« var kommet til 384 BG i april 1943, da enheden i Sioux City i USA. Flyet havde deltaget i alle de voldsomme og tabgivende
angreb i den mellemliggende periode og var nu enhedens ældste fly. Over Kiel blev flyet ramt af flak, og den erfarne pilot, 1st Lt. William Kaczaraba, valgte at flyve til Sverige. Over Fyn satte to motorer ud, og umiddelbart efter foretog piloten en perfekt mavelanding ved Asnæs. Besætningen satte øjeblikkelig ild til flyet, der
udbrændte totalt. Tyskerne ankom kl. 14.15 og tog besætningen til fange. Næste dag blev alle 10 flyvere overflyttet fra Værløse til Dulag Luft ved Oberursel."

Efter standard procedure blev flyverne derefter sendt til forskellige Tyske krigsfangelejre.  Officererne, Lts Kaczaraba, Morgan, Wirth og Horsky blev ført til
Stalag Luft 1 Barth og fra sergentgruppen blev T/Sgts Honeycutt og Peifer, S/Sgts Craden, Gilrane, Parker og Polley ført til Stalag Luft 17B.Fotos. (Kilde: A Dying Breed)

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner og Tyske krigsfangelejre.
10 flyvere. 

On 4 JAN 1944 at 12.30 hours B17 42-5838 belly landed here - see Landing (Source: Kalundborg Museum) on Asnæs near Kalundborg. See p250MACR.
On 15 APR 2016 exhibition Mad Money II opened at Kalundborg Museum. See this teaser, 44 sec. on YouTube.
See photo, links to articles and TV-items on the page Mad Money II Exhibition.


(Danish) Aviation Historical Review
(FT 88-35-19) writes: "Mad Money II. 547 BS, 384 BG, 41 CBW, 1 BD, Grafton Underwood, Northants. (Kiel) 10 POW.
371 B-17s and
115 B-24s bombed Kiel (here), 11 B-17s and 6 B-24s were lost. (P249
B17 42-30289 Hvidkilde, p250 B17 42-5838 Asnæs and p251 B17 42-30606
Rømø lost over Denmark.) »Mad Money ll« had joined the 384 BG in April 1943, when it was stationed at Sioux City in the USA. The plane had participated in all
the violent attacks with heavy losses since then, and now it was the last of the 384th Bomb Group's original planes. It was hit by flak over Kiel and the experienced
pilot William Kaczaraba decided to fly to Sweden. Two engines misfired over Fyn and right after that the pilot made a perfect belly landing at Asnæs (
here). At once
the crew set fire to the plane and it burnt out completely. The Germans arrived at 14.15 hours and captured the crew. The next day the 10 airmen were taken from
Værløse (Airfield) to
Dulag Luft Oberursel." See Photo of the crew of B17 42-5838 and Photos of B17 42-5838 and Wirth.    TV - the speech in English.

According to standard procedure the airmen were then sent to different German POW-Camps. The officers Lts Kaczaraba, Morgan,Wirth, and Horsky were taken to
Stalag Luft 1 Barth and the non-commissioned officers T/Sgts Honeycutt and Peifer, S/Sgts Craden, Gilrane, Parker, and Polley were taken to Stalag Luft 17B. Photos.
(Source: A Dying Breed)

This B-17 belonged to
547 BS, 384 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of the USAAF. See 384th Bomb Group. It took of from RAF Grafton Underwood - USAAF Station 106.
See a drawing of the crew of a B-17* Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk* B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner* German POW-Camps.
10 airmen.