Roderick W. Hale                                                                                        Updated: 18 JUN 2015

Airman: e777939.htm Surname: Hale Init: R W Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 335

P_link: p184.htm Plane: B17 4230118 Operation: Bomb G Crash_site: Kiel Bugt (Bay)

Crash_d: d130643 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

"Under et bombetogt til Kiel (her) den 13. juni 1943 blev amerikanske bombere angrebet af tyske jagere over Østersøen, hvor en del blev skudt ned.
Fra Langeland (her) så man ved 10-tiden 3 bombere og 3 tyske jagere styrte i havet, samt en 5-6 udfoldede faldskærme.
Fra 3 forskellige bombefly indbragtes senere omkomne besætningsmedlemmer til Langeland." (FAF)
T/Sgt Louis L. Julliard og 2nd Lt Glenn W. McMurty fra
B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood fra B17 42-30118 og 2nd Lt Wilson F. Brown fra B17 42-3187
blev alle begravet på Magleby Kirkegård, Langeland.

Staff Sergeant Roderick W. Hale var Rear Gunner. Han har ingen kendt grav. Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery,
England. Han kom i tjeneste fra Texas. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

Fra B17 42-30118 blev 1 flyver begravet i Magleby, Langeland, mens 3 er begravet i USA, 1 i Belgien, 1 i Holland og 4 har ingen kendt grav.
Se
tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 10 flyvere.

American bombers on a bombing raid to Kiel (here) on 13 June 1943 were attacked by German fighters over the Baltic Sea, where a number were shot down.
About 10 a.m. 3 bombers and 3 German fighters were seen from Langeland (here) crashing into the sea. 5 or 6 opened parachutes were seen.
Later perished crew members from 3 different bombers ended on Langeland. (Source: FAF)

T/Sgt Louis L. Julliard and 2nd Lt Glenn W. McMurty from B17 42-29702, 2nd Lt Herbert C. Wood from B17 42-30118 and 2nd Lt Wilson F. Brown from B17 42-3187
were all buried in Magleby Churchyard, Langeland.

Staff Sergeant Roderick W. Hale was the Rear Gunner. He has no known grave.
His name is inscribed on
Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England. He entered the Service from Texas.
Awards: Air Medal, Purple Heart. (Source: ABMC)

1 airman from B17 42-30118 was buried in Magleby, Langeland, while 3 rest in the USA, 1 in Belgium, 1 in Holland, and 4 have no known grave.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 Flying Fortress was from 336 BS, 95 BG, 13 CBW, 3 BD, 8 AF. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153.
10 airmen.