Stirling I EF356 - Near Aadum                          RKSK                               Updated: 29 NOV 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a114001.htm Barton R J Sgt RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 b230543 c114.htm Aadum
o888442.htm Bliss H Sgt RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 o888 o888.htm POW
a114002.htm Hailey K S P/O RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 b230543 c114.htm Aadum
a014147.htm Head J A Sgt RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 b240543 c014.htm Esbjerg
a014148.htm Holliman S M F/O RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a114003.htm Sindrey AGP Sgt RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 b230543 c114.htm Aadum
a114004.htm Surtees A G Sgt RAF 218 p178.htm STI EF356 Minelaying Near Aadum d290443 b230543 c114.htm Aadum


Den 29. april 1943 styrtede
STI EF356 ned ved Aadum (der er her). Flyet var sammen med mange andre fly på en stor minelægningsoperation over
Østersøen og de danske farvande. Kl. 02.30 udsendte dette fly SOS signal over radioen, hvorpå man ikke hørte mere til flyet, der styrtede ned ved Aadum.
4 flyvere fundet i flyvraget blev begravet i Aadum den 23. maj 1943 ved sognepræst S. Andersen.
P/O Holliman blev begravet i Esbjerg den 7. maj og Sgt Head samme sted den 24. maj 1943.
Sgt Bliss blev taget til fange. Han døde i tysk krigsfangelejr og blev begravet i Soltau i Tyskland.
(Kilde: FAF) Han kom i en række Tyske krigsfangelejre.
Målet for minelægningen var Kadetrenden omkring
her, se området Sweatpeas på kortet Minelægningsområder. (Kilde: p178MACR - blanket om savnet besætning)
Af 207 fly gik 15 fly tabt over dansk område, se Google Map p169+MINELAYING.
Kun 4 flyvere fra de 23 fly overlevede!

Dette Stirling bombefly styrtede brændende ned på en mark over for Rosendalvej 4, 6880 Tarm her, overblik her (Kilde: Hans Vestergaard i Flystyrt ved Aadum
til Aadum lokalarkiv via Dagmar Vestergaard.)

4 flyvere fra STI EF356 blev begravet i Aadum og 2 i Esbjerg. 1 døde som krigsfange i Tyskland. 7 flyvere.

On 29 April 1943 STI EF356 crashed at Aadum (which is here). Together with many other planes this plane was on a big minelaying operation over the Baltic Sea
and Danish waters. At 0230 hours this plane sent SOS over the radio, and nothing more was heard from the plane which crashed at Aadum. 4 airmen found in the
wreck of the plane were buried in Aadum on 23 May 1943 by Vicar S. Andersen.
P/O Holliman was buried in Esbjerg on 7 May and on 24 May 1943 Sgt Head was buried in the same cemetery.
Sgt Bliss was captured. He died in a German POW-camp. (Source: FAF) He was taken to a number of
German POW-Camps.
The target of the minelaying operation was the Cadet Channel
here, see the area Sweatpeas on the map Minelaying areas. (Source: p178MACR)
15 of the 207 bombers were lost over Danish territory, see Google Map p169+MINELAYING. Only 4 airmen from the 23 lost planes survived!

This Stirling bomber crashed, burning, into a field opposite Rosendalvej 4, 6880 Tarm here, overview here. (Source: Hans Vestergaard in Air crash near Aadum
to Aadum lokalarkiv via Dagmar Vestergaard.)

4 airmen from STI EF356 were buried in Aadum and 2 in Esbjerg. 1 died as a POW in Germany.

See No. 218 (Gold Coast) Squadron RAF * No. 218 (Gold Coast) Squadron Association * Short Stirling 
Stirling I EF356 HA-O
took off from RAF Downham Market at 2105 hours on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 airmen.