Harry Bliss                                                                                                 Updated: 29 NOV 2021

Airman: o888442.htm Surname: Bliss Init: H Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 218

P_link: p178.htm Plane: STI EF356 Operation: Minelaying Crash_site: Near Aadum

Crash_d: d290443 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 29. april 1943 styrtede STI EF356 ned ved Aadum (der er her). Flyet var sammen med mange andre fly på en stor minelægningsoperation over
Østersøen og de danske farvande. Kl. 02.30 udsendte dette fly SOS signal over radioen, hvorpå man ikke hørte mere til flyet, der styrtede ned ved Aadum. (FAF)

Dette Stirling bombefly styrtede brændende ned på en mark over for Rosendalvej 4, 6880 Tarm her, overblik her (Kilde: Hans Vestergaard i Flystyrt ved Aadum
til Aadum lokalarkiv via Dagmar Vestergaard.)


Sgt Bliss blev taget til fange. Han døde i tysk krigsfangelejr og blev begravet i Soltau i Tyskland.
(Kilde: FAF) Han kom i en række Tyske krigsfangelejre.

Han blev ført til Dulag Luft, Oberursel til forhør. Senere blev han sendt til Stalag Luft I Barth, Stalag Luft VI Heydekrug og Stalag Luft IV Gross Tychow.
Mod krigens slutning blev han ført til Stalag 357 Fallingbostel. Han døde af udmattelse i en kreaturvogn den 30. marts 1945 nær Fallingbostel. (Kilde: AOD)

Warrant Officer Harry Bliss, 25 år, var søn af Mr. og Mrs. H. Bliss, Dover, United Kingdom.
Han døde den 30. marts 1945 og blev begravet på Becklingen War Cemetery 16.D.11. ved Soltau i TYSKLAND.
(Kilde: CWGC)

4 flyvere fra STI EF356 blev begravet i Aadum og 2 i Esbjerg. 1 døde som krigsfange i Tyskland. 7 flyvere.

On 29 April 1943 STI EF356 crashed at Aadum (which is here). Together with many other planes this plane was on a big minelaying operation over the Baltic Sea
and Danish waters. At 0230 hours this plane sent SOS over the radio, and nothing more was heard from the plane which crashed at Aadum. (Source: FAF)

This Stirling bomber crashed, burning, into a field opposite Rosendalvej 4, 6880 Tarm here, overview here. (Source: Hans Vestergaard in Air crash near Aadum to
Aadum lokalarkiv via Dagmar Vestergaard.)


Sgt Bliss was captured. He died in a German POW-camp and was buried in Soltau, Germany. (Source: FAF)
He was taken to a number of German POW-Camps.

He was taken to Dulag Luft, Oberursel for interrogation. Later he was taken to Stalag Luft I Barth, Stalag Luft VI Heydekrug and Stalag Luft IV Gross Tychow.
Towards end of the war he was taken to Stalag 357 Fallingbostel. He died from exhaustion in a cattle wagon on 30 March 1945 near Fallingbostel. (Source: AOD)

Warrant Officer Harry Bliss, 25, was the son of Mr. and Mrs. H. Bliss, of Dover, United Kingdom.
He died on 30 March 1945 and was buried in Becklingen War Cemetery 16.D.11, at Soltau, GERMANY. (Source: CWGC)

He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 132. 

4 airmen from STI EF356 were buried in Aadum and 2 in Esbjerg. 1 died as a POW in Germany.

See No. 218 (Gold Coast) Squadron RAF * No. 218 (Gold Coast) Squadron Association * Short Stirling 
Stirling I EF356 HA-O
took off from RAF Downham Market at 2105 hours on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)  7 airmen.