Walter Lowery                                                                                          Updated: 17 DEC 2016

Airman: o888364.htm Surname: Lowery Init: W Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 218

P_link: p172.htm Plane: STI BF447 Operation: Minelaying Crash_site: Near Vrønding

Crash_d: d290443 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

 Den 29. april 1943 kl. 00.15 styrtede STI BF447 ned 8 km vest for Horsens nær det sted, hvor der er rejst et monument ved Kærgaard, Tamdrup Kirkevej 7,
8700 Horsens. Se overblik her, tættere på her. Detaljer, se Hans Friis Jensens Hjemmeside, punktet Flystyrt 1943.
 

Den 29. april 1943 kl. 00.15 styrtede STI BF447 ned 8 km vest for Horsens nær det sted, hvor der er rejst et monument . Det er her.

Den 28. april 1943 fløj  STI BF447 og 7 andre Stirlings på mineringsopgaver i Østersøen i "Sweet Pea II", Kadetrenden, omkring her, se kort.
"Udturen gik fint, og minerne blev kastet det rigtige sted. Da flyet passerede den jyske østkyst i 6000-8000 fod blev de pludselig angrebet nedenfra fra en JU88.
Bagbords vinge brød i brand, og den inderste motor gik i stå. Piloten, P/O Denis James Brown, forsøgte at undvige ved at dykke til ca. 2000 fod. Natjageren forsvandt,
men flyet begyndte utilsigtet at flyve i cirkler samt tabe højde. P/O Brown gav besætningen ordre til at forlade flyet, men det lykkedes kun for flymekanikeren, Sgt
Walter Lowery
, og tårnskytten, W/O Leslie Turner. Flyet med de sidste 5 besætningsmedlemmer (P/O (Pilot) Denis J. Brown, Sgt (Navigator) Thomas Rich,
F/O (Wireless Operator) John W. Scott, Sgt (Air Bomber) William T. Jones og Sgt (Air Gunner) George Sutton ramte jorden og eksploderede.

Næste morgen fandt det danske politi en faldskærm ved Kørup (omkring her 2 km øst for nedstyrtningsstedet), og kort efter blev W/O Turner anholdt." (FT 90-50-14)
Også Sgt Lowery blev anholdt og blev krigsfange i Tyskland. Det er en lang historie! (Kilde: FT 90-50-14)
Se Tyske krigsfangelejre. 7 flyvere.

On 29 April 1943 at 00.15 hrs STI BF447 crashed 8 km west of Horsens near the spot where a monument was erected. It is here.

On 28 April 1943 STI BF447 and 7 other Stirlings flew on minelaying operations in the Baltic Sea in "Sweet Pea II", Kadetrenden, about here, see map.
"The outward flight was fine, and the mines were dropped in the right place. When the plane passed the east coast of Jutland at an altitude of 6,000 to 8,000 feet it
was suddenly attacked from below by a JU88. The port wing caught fire and the inner engine stopped. P/O (Pilot) Denis James Brown tried to escape from the attack
by diving to about 2,000 feet. The night fighter disappeared, but unintendedly the plane started to fly in circles and lose height. P/O Brown ordered the crew to bail out,
but only Sgt (Flight Engineer) Walter Lowery and W/O (Top Turret Gunner) Leslie Turner managed to get out. The plane crashed and exploded with the remaining
5 crew members (P/O (Pilot) Denis J. Brown, Sgt (Navigator) Thomas Rich, F/O (Wireless Operator) John W. Scott, Sgt (Air Bomber) William T. Jones and
Sgt (Air Gunner) George Sutton.

Next morning the Danish police found a parachute at Kørup (about here 2 km east of the crash site) and W/O Turner was arrested shortly after." (FT 90-50-14)
Also Sgt Lowery was arrested and became a Prisoner of War in Germany. That is a long story! (Source: FT 90-50-14)
See German POW-Camps.

See Bomber Command No. 218 Squadron and No. 218 (Gold Coast) Squadron Association.
Stirling I BF447 HA-F took off from RAF Downham Market at 21.04 hrs on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.