21 April 2013  Stirling BF506   Monument    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Photo: Per Thomsen    Updated:  21 APR 2014


De civile er borgmester Kirsten Terkilsen fra Hedensted Kommune, Arne Rosenkvist, Lynne Truex, Diane Ramsey, Adrianne Mary og Brian Ramsey

The civilians are Mayor Kirsten Terkilsen of the Municipality of Hedensted, Arne Rosenkvist, Lynne Truex, Diane Ramsey, Adrianne Mary and Brian Ramsey