21 April 2013  Stirling BF506   Monument    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                    Updated:  25 APR 2013

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marinehjemmeværnets Musik-& Tamburkorps ankommer.
Bag mindestenen ses flag fra Storbritannien, New Zealand og Danmark samt fra Royal Air Force.
Også et antal faner fra Hjemmeværnet og andre var taget med til højtideligheden.

The Band of the Danish Naval Home Guard arrive.
Behind the memorial stone you see flags from Great Britain, New Zealand and Denmark together with the Royal Air Force Ensign.
Also a number of standards from the Danish Home Guard and others were taken to the ceremony.