Carl J. Fuenfstueck                                                                               Updated: 29 NOV 2022

Airman: o888545.htm Surname: Fuenfstueck Init: C J Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 486

P_link: p354.htm Plane: P51 106480 Operation:  Attack DK Crash_site: Bov Mark, Frøslev

Crash_d: d270844 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 27. august 1944 kl. 14.00 styrtede P51 42-106480 ned ved Bov. (Kilde: AOD)

Nedstyrtningsstedet er her nær Frøslevlejrens Museum og ca. 800 m syd for Mejerivej 20, 6330 Padborg
er udgravet af Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, se Museum Sønderjylland - Arkæologi.
Se Nyt om P51-Mustangjagerflyet fra Bov og Månedens fund  og Flyvemaskinen ved Bov YouTube 2 min. 19 sek. samt P-51 Mustang - Photos.
Se også Beretning af Arne Sørensen.

2nd Lt (Pilot) Carl J. Fuenfstueck mistede orienteringen, da flyene blev omdirigeret til at bombe Esbjerg. Han mistede kontakten til formationen.
Flyet styrtede ned ved Bov kl. 14.00 på grund af brand. Fuenfstueck landede med faldskærm. Doktor Lorenzen i Bov behandlede et sår i hans ben og kørte ham til Frøslevlejren. Han endte i Stalag Luft I Barth.
(Kilde: AOD) Se Tyske krigsfangelejre.

"Den 27. august 1944 udsendtes 1200 amerikanske bombefly mod Berlin, men på grund af ugunstige vejrforhold over Nordtyskland angreb en del af de udsendte
fly andre mål på Kontinentet. Et af disse mål var Esbjerg flyveplads, hvor ca. 60 B-17 fly nedkastede mere end 200 bomber, hvilket gjorde flyvepladsen ubrugelig i
resten af krigen." (FAF) Den gamle Esbjerg flyveplads lå i området omkring dette punkt. Nu er det en del af byen Esbjerg. (Kilde: Søren Diers) Se også Farlige jagere.

"Ingen fjendtlige fly blev set og vores jagerstøtte var fremragende." (Mission Report Nr. 233 fra 303rd Bomb Group Heavy). 
Mistet under denne mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Kilde: AOD)
1 flyver.

On 27 August 1944 at 14.00 hours P51 42-106480 crashed at Bov.
The crash site is
here about 800 m south of Mejerivej 20, 6330 Padborg was excavated by Museum Sønderjylland.

2nd Lt (Pilot) Carl J. Fuenfstueck apparently suffered from disorientation when the planes were diverted to bomb Esbjerg. He dropped out of the formation.
The plane crashed at Bov at 14.00 hours due to fire. Fuenfstueck had bailed out before that. Doctor Lorenzen in Bov treated him because he was slightly injured -
and then he took the pilot to Frøslevlejren (a camp for Danes imprisoned by German authorities). He ended up in Stalag Luft I Barth. (Source: AOD)
See German POW-Camps.

"On 27 August 1944 1200 American bombers were to target Berlin, but due to unfavourable weather conditions over North Germany some of the dispatched
planes attacked other targets on the Continent. One of these targets was Esbjerg Airfield where about 60 B-17s dropped more than 200 bombs which made the airfield useless for the rest of the war." (FAF) The old Esbjerg Airfield was in the area around this point. Now it is a part of the town of Esbjerg. (Source: Søren Diers)

"No enemy aircraft were seen and friendly fighter support was excellent." (Mission Report No. 233 from 303rd Bomb Group Heavy) See P-51 Mustang - Photos.
Lost on this mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Source: AOD)

This P-51 belonged to the 486th Fighter Squadron, 352nd Fighter Group. See 486 FS, 352 FG, 67 FW, 1 BD, 8 AF of the USAAF.
See also 352th Fighter Group Association. It took off from RAF Bodney - USAAF Station 141.
1 airman.