B 17G-BO 43-37629 - At Sædden near Esbjerg                Esbjerg - Varde                      Updated: 07 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
u014296.htm Baker Jr. A W Sgt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 b310844 c014.htm Esbjerg
e777374.htm Bertich L A 2ndLt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 e777c e777c.htm NO - CAM
u014285.htm Birenbach M S/Sgt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 b310844 c014.htm Esbjerg
u014286.htm Britter H B 2ndLt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 b310844 c014.htm Esbjerg
e667051.htm Di Salvo D S/Sgt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 e667 e667.htm USA
u014295.htm Fidares A Sgt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 b310844 c014.htm Esbjerg
u014287.htm Sanford Jr. I N 2ndLt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 b310844 c014.htm Esbjerg
e777376.htm Taxon R S/Sgt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 e777c e777c.htm NO - CAM
e777373.htm Yarnall WLJ 1stLt USAAF 360 p355.htm B17 4337629 Attack DK At Sædden,Esbjerg d270844 e777c e777c.htm NO - CAM


27 AUG 1944 styrtede B17 43-37629 ned ved Sædden ved Esbjerg, omkring her. (Kilde: Kortet Flystyrt ved Esbjerg af Torben Thorsen og Morten S. Jensen)
Luftalarmer i Esbjerg. Google Map Esbjerg 27 AUG 1944 og Esbjerg 27 AUG 1944.

"Den 27. august 1944 udsendtes 1200 amerikanske bombefly mod Berlin, men på grund af ugunstige vejrforhold over Nordtyskland angreb en del af de udsendte
fly andre mål på Kontinentet. Et af disse mål var Esbjerg flyveplads, hvor ca. 60 B-17 fly nedkastede mere end 200 bomber, hvilket gjorde flyvepladsen ubrugelig i
resten af krigen." (FAF) Den gamle Esbjerg flyveplads lå i området omkring dette punkt. Nu er det en del af byen Esbjerg. (Kilde: Søren Diers) Se også Farlige jagere.
"Et af de angribende B-17 fly blev ramt af det tyske flak og nedstyrtede uden for Esbjerg på tysk militært område kl. ca. 15.12. Hele besætningen blev dræbt." (FAF)

Mission Report Nr. 233 siger at flyet brækkede i to dele og faldt ned. Ingen faldskærme blev set! Ingen danske rapporter taler om overlevende! FAF, registret fra
Fovrfeld Gravlund i Esbjerg, AOD, Mission Report Nr. 233 og ABMC har modstridende oplysninger om flyverne fra
B17 43-37629. Nogle blev identificeret og begravet
i Esbjerg, andre fra samme angreb og måske også fra dette fly blev begravet i Esbjerg som uidentificerede og nogle flyvere blev aldrig fundet! Se p355MACR.

Mistet under denne mission: B17 43-37629*B17 42-37841 / Pilot Hallum*P51 43-25049*P51 44-13733*P51 44-13951*P51 44-13991*P51 42-106480. (Kilde: AOD)
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 9 flyvere.

On 27 AUG 1944 B17 43-37629 crashed at Sædden near Esbjerg, about here. (Source: The map Air Crashes at Esbjerg by Torben Thorsen and Morten S. Jensen)
Air-raid warnings in Esbjerg. Google Map Esbjerg 27 AUG 1944 and Esbjerg 27 AUG 1944.

"On 27 August 1944 1200 American bombers were to target Berlin, but due to unfavourable weather conditions over North Germany some of the dispatched planes attacked other targets on the Continent. One of these targets was Esbjerg Airfield where about 60 B-17s dropped more than 200 bombs which made the airfield useless for the rest of the war." (FAF) The old Esbjerg Airfield was in the area around this point. Now it is a part of the town of Esbjerg. (Source: Søren Diers)
"One of the attacked B-17s was hit by German flak and crashed into a German military area outside Esbjerg at about 15.12 hours. All of the crew perished." (FAF)

Mission Report No. 233 says that the plane broke in half and fell away. No parachutes were seen! No Danish reports mention survivors! FAF, the register from the cemetery Fovrfeld Gravlund in Esbjerg, AOD, Mission Report No. 233 and ABMC have conflicting information about the airmen from B17 43-37629. Some of them
were identified and buried in Esbjerg, others from the same attack and maybe also from this plane were buried in Esbjerg as unidentified and some airmen were
never found! See p355MACR.

Lost on this mission: B17 43-37629 * B17 42-37841 / Pilot Hallum * P51 43-25049 * P51 44-13733 * P51 44-13951 * P51 44-13991 * P51 42-106480. (Source: AOD)
This B-17 belonged to 360 BS, 303 BG, 41 CBW, 1 BD, 8 AF of USAAF. It took off from RAF Molesworth - USAAF Station 107. See Photo of this crew.
See 303rd Bomb Group Heavy with the Mission Report No. 233 of Aug 27, 1944 about this crew. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17.
9 airmen.