P 51 Mustang + Pilot                                                                               Updated:  24 NOV 2011


Beretning fra Arne Sørensen til www.airmen.dk den 24. november 2011.

Familien boede i Padborg, og han var 16 år, da han så P 51 42-106480 og 2nd Lt Carl J. Fuenfstueck komme ned.

Da amerikanerne senere satte ind med dagangreb, fløj de i store formationer af B-17 Flying Fortress hen over os. Formationerne var eskorteret af P-51 Mustang jagere, der havde den fornødne rækkevidde til turen frem og tilbage. En overskyet dag var der luftalarm. Jeg stillede mig med udsigt til banegården, for at se hvad der skete.

Der hørte jeg skudsalver lige over Padborg. Dernæst så jeg et vingeskudt fly komme flaksende ned under skylaget. Det var en Mustang. Piloten sprang ud med
sin faldskærm, og derefter hørtes en dyb brummen  fra den afskudte vinge der hvirvlede ned. Jeg  var henne ved Mustangen før tyskerne ankom, og kunne derfor gå
tæt på for at se på skaden. Flyet lå på maven, så jeg kunne se de skudhuller helt inde ved vingeroden, der havde forårsaget, at vingen brækkede af.

Mit gæt var, at piloten blev såret. Faldskærmen dalede ned i næheden af Bov. Tilstede kom en tysk soldat i bil samt Dr. Lorenzen fra Bov, som gav piloten
førstehjælp. Tyskeren ville køre piloten til deres lejr i Fårhus. Dr. Lorenzen insisterede på at køre med, men det ville tyskeren ikke være med til, ikke før Dr. Lorenzen sagde til ham, at han var befalingsmand i den Prøjsiske arme (i første verdenskrig, altså før genforeningen).

Det fik tyskeren til at stå ret, men han havde pistolen klar under hele køreturen. Dr. Lorenzen kunne tale engelsk med piloten. Det forlød desværre, at piloten døde et
par dage senere.

Den afskudte vinge landede i nærkeden af Fårhus. Vingen blev splittet ad, kun kanonen borede sig ned i jorden.
Den blev fundet langt senere ved udgravning til vejarbejde.

Det sidst skrevne stod at læse i en artikel i Flensborg avis, men jeg husker ikke årstal og dato

Jeg flyttede fra Padborg i 1945, og bor nu i Roskilde.