Willard W. Brown                                                                                     Updated:  16 AUG 2015

Airman: o888300.htm Surname: Brown Init: W W Rank: 1stLt Service: USAAF Sqdn: 334

P_link: p187.htm Plane: B17 42-30164 Operation: Bomb G Crash_site: Kiel Bugt (Bay)

Crash_d: d130643 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 13. juni 1943 blev B17 4230164 med en besætning på 13 skudt ned over Østersøen nær Kiel (som er her).

Der blev observeret 8 faldskærme, men kun 2 mænd overlevede.

1st Lieutenant Willard W. Brown var 95th Bomb Group Navigator. Han overlevede og blev ført til
 Tyske krigsfangelejre. (Kilde: AOD)  

1 flyver fra B17 4230164 blev begravet på Svinø, 2 i Belgien og 4 i USA. 3 uden kendt grav mindes i CAMBRIDGE og 1 i NETHERLANDS.
2 blev taget til Tyske krigsfangelejre.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 13 flyvere.

On 13 June 1943 B17 4230164 with a crew of 13 was shot down over the Baltic Sea near Kiel (which is here).

8 parachutes were seen. Only 2 men survived. 2 POW, 6 MIA and 5 KIA (1 Svinø and 4 Germany)

1st Lieutenant Willard W. Brown was the 95th Bomb Group Navigator. He survived and was taken to German POW-Camps. (Source: AOD)

2 airmen from B17 4230164 were buried at Svinø, 2 in Belgium, and 4 in the U.S.A. 3 without a known grave are remembered at CAMBRIDGE, 1 at NETHERLANDS
2 airmen were taken to
German POW-Camps.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 was from 334 BS, 95 BG. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153. 13 airmen.