Harry Proskurniak                                  Updated: 06 OCT 2021                                               Photo from Leif Gr. Thomsen

Airman: o888224.htm Surname: Proskurniak Init: H Rank: F/O Service: RCAF Sqdn: 625

P_link: p262.htm Plane: LAN R5702 Operation: Bomb G Crash_site: Near Avne

Crash_d: d150244 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

 Den 15. februar 1944 styrtede LAN R5702 omkring her ved Avne Vig. Se p262MACR.
Se Informationstavle 2014 og fotos Avne 2014.
Kun Flying Officer Harry Proskurniak overlevede. Han blev krigsfange.

I 1945 blev der afsløret mindesten for de 6 omkomne flyvere. 1. juli 1945 sendte Harry Proskurniak et brev fra Canada
til Fjelstrup. I 1949 sendte beboerne i Fjelstrup en kort erklæring og varme hilsener til de efterladtes familier og til
Flying Officer Harry Proskurniak i Canada.

I 1985 genoptoges forbindelsen med Harry, og han fortalte den lange historie om flystyrtet og tiden efter.
(Kilde: Leif Gr. Thomsen) I 2011 sendte hans datter Marian Hinds dette om Harry Proskurniak 1915 - 2000.

Hvert år den 15. februar er der en mindesammenkomst ved mindestenene. På Fjelstrup Kro ses en mindevæg for 
LAN R5702, der styrtede 3 km fra Fjelstrup.
I 2009 - 65 år efter styrtet - var der fra familien Campbell et tryk af maleriet Lancaster at Rest til mindevæggen, se
avisartikel om En gave i 2009. Flyverne mindes stadig!
6 flyvere fra
LAN R5702 er begravet i Aabenraa. 1 blev krigsfange. 7 flyvere. 

On 15 February 1944 LAN R5702 crashed about here at Avne Vig. See Information board 2014 and photos Avne 2014.
Only
Flying Officer Harry Proskurniak survived. He became a Prisoner of War.

Memorial stones to the 6 airmen were unveiled here in 1945. On 1 July 1945 Harry Proskurniak sent a letter from Canada to Fjelstrup.
In 1949 the inhabitants of Fjelstrup sent a brief statement and kind greetings to families of the airmen and to Flying Officer Harry Proskurniak in Canada.

The contact with Harry was reestablished in 1985, and he told the long story of the air crash and the time after that. (Source: Leif Gr. Thomsen)
In 2011 his daughter Marian Hinds sent this about Harry Proskurniak 1915 - 2000.

On 15 February every year there is a gathering at the memorial stones. There is a memorial wall in Fjelstrup Inn to LAN R5702 which crashed 3 km from Fjelstrup.
In 2009 - 65 years after the crash - the Campbells gave a print of the painting
Lancaster at Rest to Fjelstrup, see  A present in 2009.
The airmen are still remembered!  6 airmen from LAN R5702 are buried in Aabenraa. 1 became a Prisoner of War - see German POW-Camps.

See No. 625 Squadron RAF - Wikipedia * Lancaster * Lancaster Photos * RAF Kelstern in Lincolnshire
Lancaster I R5702 CF-Y took off from RAF Kelstern at 1725 hours on 15 FEB 1944 (Source: Aircrew Remembered has this.) See p262MACR.
Earlier this Lancaster had 24 operations with another pilot, see Roy O. Calvert - LAN R5702. 7 airmen.