Avne 2014                 Photo 28 OCT 2014 by AS                                       Updated:  03 NOV 2014

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Mindesten rejst i 1945 for besætningen på
LAN R5702 og 1 Mindesten rejst i 2012 for 3 flyvere fra STI W7441
rejst her 300 m vest for Avnøvej 116, 6100 Haderslev. Skilt "RAF Mindesten 3" her i Fjelstrup.

Informationstavlen opsat i 2014 med indhold af Leif Gr. Thomsen, som sammen med andre i årevis har arbejdet med at mindes disse flyvere.

3 Memorial stones erected in 1945 to the crew of LAN R5702 and 1 Memorial stone erected in 2012 to 3 airmen from STI W7441
erected here 300 m west of Avnøvej 116, DK-6100 Haderslev. Sign "RAF Mindesten 3" here in Fjelstrup.

The information board was placed here in 2014 with contents from Leif Gr. Thomsen. He and others have worked for years to commemorate these airmen.