En kort erklæring og varme hilsener fra Fjelstrup               In English           Opdateret:  01 DEC 2009

Den 20. juli 1949 blev et trykt ark sendt til England. På forsiden et foto af mindesten for flyvere fra LAN R5702 med billedteksten - tak. Indholdet oversat af as:

Med en følelse af taknemmelighed over for et folk og en nation, der kæmpede i frontlinjen under krigen, vil beboerne i Fjelstrup sogn gerne sende en kort erklæring og deres varme hilsener til familier og pårørende til besætningen på det britiske Lancaster-fly, der faldt til jorden her den 15. februar 1944.

Vi så hvordan den systematiske bombning af Hitlers Tyskland efterhånden blev mere og mere virkningsfuld. Vi beundrede modet og tapperheden som Englands
sønner viste til trods for stigende tab af både mænd og fly på hvert bombetogt. Om aftenen den 15. februar hørtes mange fly på vej til Tyskland, og omkring kl. 20 så
vi et af dem bryde i brand. Kort efter eksploderede det og faldt brændende ned på en eng øst for Fjelstrup. Forinden havde det kastet sine bomber på en nærliggende mark, og ingen danske liv gik tabt. Det var ikke muligt for os at komme tæt på det brændende fly på grund af eksploderende ammunition, men vi fandt snart ligene af
3 unge flyvere, som var blevet slynget ud af flyet, og næste dag fandt vi 3 lig mere i flyvraget.

Vi ved naturligvis ikke hvad jeres dreng kan have tænkt og følt i ulykkesøjeblikket, men ved de 3 der lå på marken fandt vi, at deres ansigter var mærket af dødens
fred. Vi er overbevist om, at de 6 fik en hurtig død. Det lykkedes en af flyverne at redde livet ved at springe ud med faldskærm. Han henvendte sig på en gård, hvor
han blev godt modtaget, men en flugt til Sverige var umulig, og han blev taget til fange. Han er forlængst vendt tilbage til sit fædreland Canada.

De 6 tapre flyvere mødte døden blandt en venligtsindet befolkning, og de er nu begravet blandt venner. De faldt i et smukt område i Nordslesvig (Danmark) ved
Lillebælt nær byen Haderslev. De faldt i en befolkning, der i generationer har været nødt til at kæmpe mod prøjsere og tyskere. Vi betragter dem som vore brødre,
og vi vil altid tænke på dem som en beskeden tak til dem for deres dåd, og til den nation de tilhørte.

De ligger begravet på kirkegården i byen Aabenraa, og vi har rejst et minde nær stedet, hvor de faldt. Et billede af det vedlægges.

Teksten på stenen er
Her faldt 6 engelske Flyvere d. 15. 2. 1944. De ofrede Livet. Vi vandt Friheden.

Navnene på de 6 flyvere er hugget ind som vist på billedet. De er
1439610 Sergeant W. N. Ashurst * 1421525 Sergeant H. R. Reardon  * 929365 Warrant Officer E. T. Edwards
1366029 Sergeant R. A. Campbell * 921113 Flight Sergeant I. Downes * 1656317 Sergeant C. F. Lewis

Den reddede flyver er Flying Officer H. V. Proskurniak.

Vi vil være stolte over at værne dette minde for 6 unge mænd, der kæmpede også for vores sag. Hvis I får lejlighed til det, vil I være velkomne til at besøge det sted,
hvor jeres dreng gav sit liv i kampen for sit fædreland.

Med varme hilsener fra beboerne i Fjelstrup sogn. (Underskrevet) Simon J. From. M.P. * Eriksen, lærer * Jørgen Friis, sognefoged

Den 10. august 1949 var der svar fra Air Ministry (flyvevåbnets ministerium) til Simon J. From, M.P., Fjelstrup, Danmark:

Sir, jeg er blevet pålagt med henvisning til Deres brev af 20. juli 1949 at takke Dem for fotografiet af mindesmærket, som beboerne i Fjelstrup så venligt har rejst til
minde om besætningen på et Lancaster-fly, der styrtede ned den 15. februar 1944.

Bilagene er blevet sendt til nærmeste pårørende til de 6 flyvere fra Royal Air Force, som mistede livet, og til den overlevende, en flyver fra Royal Canadian Air Force.

På Ministeriets vegne skal jeg bede Dem modtage og viderebringe til de ansvarlige vor dybtfølte tak for denne hyldest til vore faldne.