Frank Pygram                                                                                          Updated: 14 FEB 2020

Airman: e777065.htm Surname: Pygram Init: F Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 487

P_link: p414.htm Plane: MOS NT123 Operation: Attack DK Crash_site: Øresund

Crash_d: d210345 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

MOS NT123 tog del i angrebet på Gestapos hovedkvarter i København den 21. marts 1945. Se links om Shellhuset, også  RAF mindetavle.
Se Fotos og Google Map Shell House Shellhuset. Se også Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK og Mustang fotos.
Se også Kort over angrebet på Shellhuset fra Derek Carter.

Flyet blev over Københavns Havn ramt i den ene motor af antiluftskyts. Piloten meddelte over radioen, at han ville prøve at nå frem til svensk område.
Det passerede den svenske ø Hven her midt i Øresund i lav højde og med kraftig røg fra venstre vinge. Måske har piloten regnet det for dansk område.
Han fløj over øen uden at lande og styrtede i Øresund omkring her.

De to flyvere kravlede ud på en vinge, men kraftig blæst gjorde det umuligt for øboerne at komme til hjælp. Flyet sank kort efter. De to flyvere forsvandt
og er aldrig fundet. (Kilde: FT 88-44-49)

Flight Sergeant Frank Pygram, 21 år, var søn af Herbert Yates Pygram og Edna Pygram, Leeds, Yorkshire, United Kingdom.
Hans navn er på Panel 272 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)
2 flyvere.

MOS NT123 took part in the attack on the Gestapo HQ in Copenhagen on 21 March, 1945. See links about the Shell House, also RAF memorial tablet.
See Photos and Google Map Shell House. See Mosquito Photos and Google Map 14 Mosquitoes DK and Mustang Photos.
See also Map of the air raid on the Shell House from Derek Carter.

Over Copenhagen Harbour the plane was hit by flak in an engine. Over the radio the pilot said that he would try to reach Swedish territory.
It passed the Swedish island of Hven here in the middle of the Øresund at a very low altitude and with heavy smoke from the left wing.
Maybe the pilot considered it to be Danish territory. He flew over the island without landing and crashed into the Sound about here.

The two airmen crawled out on a wing, but heavy wind made it impossible for residents of the island to help. The plane sank after a short while.
The two airmen disappeared and have never been found. (Source: FT 88-44-49)

Flight Sergeant Frank Pygram, 21, was the son of Herbert Yates Pygram and Edna Pygram, of Leeds, Yorkshire, United Kingdom.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 272, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)

This Mosquito from 487 Squadron RNZAF took off from RAF Fersfield. See p414MACR. 2 airmen.