Reddet af fiskere i Nordsøen  Rescued by fishermen in the North Sea  Updated: 10 JAN 2019

Denne liste er lavet ud fra bogen A. Hjorth Rasmussen: Det er nødvendigt at sejle, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1980
Kopier af dokumenter fra Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet med tak til Richard Bøllund og Søren Byskov. Fiskeriområder. Nordsøen.
Det omfattende arbejde i Airwar over Denmark af Søren Flensted.
45 flyvere sejlet til England+12 uden kendte navne.11 til Esbjerg+16 MACR. 84.

This list is based on the book A. Hjorth Rasmussen: Det er nødvendigt at sejle Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1980
                                                                                          (Sailing is necessary)
Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg 1980.
Copies of documents from the Fisheries and Maritime Museum with thanks to Richard Bøllund and Søren Byskov. Fishing areas. The North Sea.
The extensive work in Airwar over Denmark by Søren Flensted. 45 airmen sailed to GB +12 without known names.11 to Esbjerg
+16 MACR. 84.
                                                                                        Found   More at Cemeteries or next step 
Mere i Kirkegårde eller næste trin 

p055 WEL R1778

E264 ”Harmonie”, Esbjerg

021241

2 airmen sailed to Esbjerg

2 flyvere sejlet til Esbjerg

p190 B17 42-5862

E475 ”Bertha”, Esbjerg

250743

4 airmen sailed to Esbjerg

4 flyvere sejlet til Esbjerg

p189 B17 42-30206

FN41 ”Betty”, Frederikshavn

270743

9 airmen and fishermen to GB

9 flyvere og fiskerne til England

p191 B17 42-5883

”Ternen”, Esbjerg

270743

10 airmen to a British launch

10 flyvere til redningsskib

p319 B17 42-37807

???

210544

10 airmen to a British launch

10 flyvere til redningsskib

???    in English

E494 ”Svenning”, Esbjerg

1944

12 airmen to a British launch
    no names, not in the database

12 flyvere til redningsskib
    ingen navne, ikke i databasen

p337 B17 42-97060

”Erika”, Esbjerg

050844

9 airmen and fishermen to GB

9 flyvere og fiskerne til England

p348 LAN PB302

S304 ”Ove”, Skagen

270844

7 airmen and fishermen to GB

7 flyvere og fiskerne til England

p357 P51 43-25049

E147 ”Jette Marie”, Esbjerg

270844

1 airman sailed to Esbjerg

1 flyver sejlet til Esbjerg

p359 P51 44-13951

E322 ”Benny Jensen”, Esb.

270844

1 airman sailed to Esbjerg

1 flyver sejlet til Esbjerg

p360 P51 44-13991

E24 ”Eilif”, Esbjerg

270844

1 airman sailed to Esbjerg

1 flyver sejlet til Esbjerg

p431 BFI NE955

E428 ”Ella”, Esbjerg

070545

2 airmen found after the war

2 flyvere fundet efter krigen

  + p046 WEL W5576         ?                                               110941  6 airmen sailed to Esbjerg                 6 flyvere sejlet til Esbjerg (MACR) 
  + p101 STI W7618            E28 "Dania", Esbjerg                  220842  3 airmen sailed to Esbjerg                 3 flyvere sejlet til Esbjerg (MACR) 

  + p213 STI EH952            E403 "Conni", Esbjerg                250843   7 airmen sailed to Esbjerg                 7 flyvere sejlet til Esbjerg (MACR) 
                                                                                                                                                           16 MACR
44 danske fiskekuttere var i England den 9. april 1940 eller søgte dertil i dagene efter og 19 kuttere sejlede mere eller mindre frivilligt vestpå.
9 kuttere gik over med folk, der ville væk fra Danmark. 23 kuttere blev opbragt af britiske flådefartøjer. Mange af danskerne kom til at fiske ved Island.
I den første del af krigen blev kuttere angrebet af allierede fly for at stoppe danskernes fiskeri til Tyskland. I 1943 blev der færre angreb, inden
de standsede helt. Nu var det vigtigere for de allierede at have fiskere som venner, der kunne redde flyvere fra at omkomme i Nordsøen.
Tyskerne angav tilladte fangstområder, og fiskerne skulle dagligt notere deres positioner. Skipperne vidste, hvor der var fisk! Tyskerne kunne altid
læse i logbøgerne, at kutterne havde været i de tilladte områder! (Kilde: "Det er nødvendigt at sejle")

44 Danish fishing cutters were in England on 9 April 1940, when Denmark was occupied, or sailed there in the next days. 19 cutters sailed there
more or less voluntarily. 9 cutters came with people who wanted to get away from Denmark. 23 cutters were arrested by vessels of the Royal Navy.
Many of the Danes went fishing near Iceland. During the first part of the war cutters were attacked by allied planes to stop the supply of fish from
Denmark to Germany. In 1943 the attacks gradually stopped. Now it was more important to the allies to have fishermen as friends who could
rescue airmen from perishing in the North Sea.
The Germans told Danes where they were allowed to fish. Every day the fishermen had to write their positions. The skippers knew where the fish
were! The Germans could always read in the logbooks that the cutters had been in the allowed areas! (Source: "Sailing is necessary")