Wellington IC R1778 - The North Sea                                                   Updated: 06 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777382.htm Dimond LGC Sgt RAF 101 p055.htm WEL R1778 Bomb G The North Sea d301141 e777 e777.htm NO KNOWN
o888558.htm Finch RSC Sgt RAF 101 p055.htm WEL R1778 Bomb G The North Sea d301141 o888 o888.htm POW
o888559.htm Lamont J W Sgt RAF 101 p055.htm WEL R1778 Bomb G The North Sea d301141 o888 o888.htm POW
e777381.htm Naylor K Sgt RAF 101 p055.htm WEL R1778 Bomb G The North Sea d301141 e777 e777.htm NO KNOWN
e777380.htm Williams D E Sgt RAF 101 p055.htm WEL R1778 Bomb G The North Sea d301141 e777 e777.htm NO KNOWN
e777379.htm Willisson D A Sgt RAF 101 p055.htm WEL R1778 Bomb G The North Sea d301141 e777 e777.htm NO KNOWN

WEL R1778 havde motorproblemer på vej til at bombe Hamburg, så flyet styrtede i Nordsøen omkring her kl. 20:00 den 30. november 1941.
Se mange detaljer i p055MACR.
Dette er en af beretningerne om flyvere Reddet af fiskere i Nordsøen.

Sergeant (Co-Pilot) Roy St. C. Finch og Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) John W. Lamont kom i gummibåden, der blev fundet
den 2. december 1941 kl. 10:00 af den danske fiskekutter E 264 »Harmoni« af Esbjerg. Ved ankomsten til Esbjerg blev de taget til fange
af tyskerne. De lærte en del tyske krigsfangelejre at kende.

Sergeant (Pilot) Derek A. Willisson, Sergeant (Observer) Donald E. Williams, Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Kenneth Naylor
og Sergeant (Air Gunner) Leonard G. C. Dimond omkom og forsvandt i havet. (Kilder: AOD og Lost Bombers) 6 flyvere.

Mere end 8 måneder tidligere havde skipperen på E 264 »Harmoni« af Esbjerg set 2 gummibåde med 9 tyske flyvere, heraf 1 hårdt såret.
Han havde brug for hurtig behandling af en læge. Fra kutteren blev en nødraket sendt op, og en tysk hurtigbåd hentede flyverne. Skipper
Poul Poulsen fik en varm takkeskrivelse fra den tyske kommandant. Da skipperens reder senere blev interneret i Frøslevlejren sammen med
andre Esbjerg-borgere, hjalp takkeskrivelsen med til at rederen blev løsladt. (Kilde: Det er nødvendigt at sejle, s. 102)

On 30 November 1941 at 20:00 WEL R1778 crashed in the North Sea about here due to engine trouble on its way to bomb Hamburg.
See many details in p055MACR. This is one of the stories about airmen Rescued by fishermen in the North Sea.

Sergeant (Co-Pilot) Roy St. C. Finch and Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) John W. Lamont got into the dinghy, which was found
on 2 December 1941 at 10:00 by the Danish fishing cutter E 264 »Harmoni« of Esbjerg. On the arrival at Esbjerg they were captured by the
Germans. They got to know a number of German POW Camps.

Sergeant (Pilot) Derek A. Willisson, Sergeant (Observer) Donald E. Williams, Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Kenneth Naylor
and Sergeant (Air Gunner) Leonard G. C. Dimond perished and disappeared in the sea. (Sources: AOD and Lost Bombers)

See No. 101 Squadron RAF - Wikipedia * 101 Squadron RAF * 101 Squadron Association * No. 101 Squadron (RAF): Second World War Wellington.
Wellington Ic R1778 SR-G took off from RAF Oakington app. at16:40 on 30 APR 1941. (Source: Aircrew Remembered has this.)  6 airmen.

More than 8 months earlier the skipper of  E 264 »Harmoni« of Esbjerg had seen 2 dinghies with 9 German airmen - one of them severely injured.
He needed medical treatment as soon as possible. A distress signal-rocket was sent up from the cutter and a German vessel fetched the airmen.
Skipper Poul Poulsen received a warm letter of thanks from the German commandant. Later when the owner of this cutter had been interned in
the Frøslev Camp together with other citizens of Esbjerg, this letter of thanks helped the ship owner to be discharged! (Source: Sailing is necessary p. 102)