Hugh McLean                                   Updated:  10 JAN 2012

Airman: a048016.htm Surname: McLean Init: H Rank: F/O Service: RAAF Sqdn: 58

P_link: p398.htm Plane: HAL HX224 Operation: Anti ship Crash_site: The Skagerrak

Crash_d: d250245 Buried_d: b100680 C_link: c048.htm At_Next: K - Bispebjerg

Flying Officer Hugh James Alexander McLean, 27 år, var søn af John Robert og
Jeannie Alexina McLean, Canterbury, Victoria, Australien.
(Kilde: CWGC)

Den 25. februar 1945 blev HAL HX224 skudt ned over Skagerrak omkring her. Flyvehistorisk Tidsskrift:
"25/26 februar 1945 (kl 21.25). Skagerrak, ca. 30 km N for Hirtshals. Halifax GRII, HX224 (BY-P).
58 Squadron, 18 Group, Coastal Command, Stornoway, Isle of Lewis. (Anti shipping patrol i Skagerrak).
7 MIA og 1 MA (Bispebjerg).

L-Lucy JP172 sporede 9 skibe i Skagerrak og foretog et perfekt angreb. Et handelsskib blev sat i brand og kort efter eksploderede det. P-Peter HX224 lettede kl. 16.25, og 5 timer senere blev flyet skudt ned af en tysk Major i en Ju88 fra I/NJG 3. Den 14. november 1979 fik en hummerfisker vragrester i sit garn på 39 favne vand på positionen 57°56N - 10°40 Ø.

Fundet bestod af aluminiumsdele, maskingeværammunition, en knap, en lighter, et ur samt diverse skeletdele. Uret bar inskriptionen »Hugh McLean« og var givet hans 21 års fødselsdag i 1939.
Det viste sig at være HX224's agterskytte, F/O Hugh James Alexander McLean, fra Australien.
- "
(FT 89-73-42)
Den 10. juni 1980 blev F/O McLean begravet fra St. Alban´s Church i København.
Han ligger på Bispebjerg Kirkegård. (Kilde: FAF)
8 flyvere.

Flying Officer Hugh James Alexander McLean, 27, was the son of John Robert and
Jeannie Alexina McLean, of Canterbury, Victoria, Australia. (Source: CWGC)
Loved brother of Stewart and fond benefactor of Sandra and Margaret.

On 25 February 1945 HAL HX224 was shot down over the Skagerrak about here.
(Danish) Aviation Historical Review writes:
"25/26 February 1945 (21.25 hours). Skagerrak, app. 30 km N of Hirtshals. Halifax GRII, HX224 (BY-P).
58 Squadron, 18 Group, Coastal Command, Stornoway, Isle of Lewis. (Anti shipping patrol in the Skagerrak). 7 MIA and 1 MA (Bispebjerg).

L-Lucy JP172 found 9 ships in the Skagerrak and carried out a perfect attack. A merchant ship caught fire and exploded shortly after. P-Peter HX224 took off at 16.25
hours and 5 hours later it was shot down by a German Major in a Ju88 from I/NJG 3. On 14 November 1979 a fisherman catching lobsters got pieces of wreckage in
his net at a depth of 39 fathoms on the position 57°56N - 10°40 E.

The find consisted of aluminium parts, machine gun ammunition, a button, a lighter, a watch and human bones. The watch had the inscription »Hugh McLean« and it
was given to him on his 21st birthday in 1939. It appeared to be the Rear Gunner of HX224,
F/O Hugh James Alexander McLean of Australia. - " (FT 89-73-42)
On 10 June 1980 F/O McLean was buried from St. Alban´s Church in Copenhagen. He rests in Bispebjerg Cemetery. (Source: FAF)

See Bomber Command No. 58 Squadron * RAF Coastal Command * RAF - Handley Page Halifax. This Halifax from No. 18 Group RAF took off from RAF Stornoway.
Robin Hudson of RAFA Stornoway sent details of airmen from HAL JP333 * HAL JP302 * HAL JP173 * HAL PN402 * HAL JP299. Also HAL HX224 and HAL JP336
took off from RAF Stornoway. See also 58 Squadron (History Page, WW II). See Lost Airmen from RAF Stornoway.  8 airmen.